Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου – Βόνιτσας

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 13 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής Στούπας Θεόδωρος)
2.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναστήλωση – Ανάδειξη Κινηματογράφου ΛΑΪΣ και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο Βόνιτσας ». (Εισηγητής Πάντας Νικόλαος)….

3.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ)» (Εισηγητής Πάντας Νικόλαος)
4.-Περί αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σταδίου Βόνιτσας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας Ν.. Αιτ/νιας» συνολικού προυπολογισμού 870.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». (Εισηγητής Δήμαρχος)
5.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου έτους 2019. (Εισηγητής Στούπας Θεόδωρος)
6.-Εκ νέου εκμίσθωση αιθουσών 2,3,4 και 6,9 του κτιρίου του κοινωνικοοικονομικού κέντρου Πλαγιάς (Εισηγητής Στούπας Θεόδωρος)
7.-Πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εποχιακών– πρόσκαιρων αναγκών για πυροπροστασία. (Εισηγητής Δήμαρχος)
8.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.(Εισηγητής Δήμαρχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ

«Επιχείρηση της Χρονιάς» ανακηρύχθηκε η «Παπαστράτος ΑΒΕΣ»