Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δέκατη Όγδοη (18η) του Μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67  του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1.-Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος.
2.-Ανανέωση γνωμάτευσης για την νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδος
3.-Λήψη απόφασης για την συνεργασία του Δήμου άνευ ανταλλάγματος με την ‘ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ’ .
4.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού  χρήσεως 2019.
5.-Λήψη απόφασης για την σύνδεση του Λιμανιού του Πλατυγιαλίου με την Ιόνια Οδό.