Και σχολικές μονάδες της Αιτωλοακαρνανίας στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Το ΦΕΚ