Στην Πάτρα το Ιστορικό – Αρχαιολογικό αποφάσισε η Σύγκλητος

Την μεταφορά του νεοσύστατου Τμήματος Ιστορίας –Αρχαιολογίας από το Αγρίνιο στην Πάτρα αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών που συνεδρίασε σήμερα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις της Συγκλήτου για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος του Πανεπιστημίου έχουν γνωμοδοτικό και μόνο χαρακτήρα και συνεπώς είναι κρίσιμο ποια στάση θα κρατήσει το Υπουργείο Παιδείας.

Η μεταφορά του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (πρώην Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων) προς το παρόν φαίνεται ότι αναβάλλεται, αφού σε αντίθεση με το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος είναι αντίθετο με τη μεταφορά στην Πάτρα.

agrinioculture.gr

Η εκλογή των Αντιπροέδρων της Βουλής