Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ

Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ

Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2016, ανήλθε σε 913.044 άτομα. Από αυτά 485.787 (ποσοστό 53,21%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 427.257 (ποσοστό 46,79%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 343.762 (ποσοστό 37,65%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 569.282 (ποσοστό 62,35%).
  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2016, ανήλθε σε 153.372 άτομα. Από αυτά 30.404 (ποσοστό 19,82%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 122.968 (ποσοστό 80,18%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 60.588 (ποσοστό 39,50%) και οι γυναίκες σε 92.784 (ποσοστό 60,50%).
  1. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Νοέμβριο 2016 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 118.361 άτομα, από τα οποία οι 87.041 (ποσοστό 73,54%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 31.320 (ποσοστό 26,46%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 52.046 (ποσοστό 43,97%) και οι γυναίκες σε 66.315 (ποσοστό 56,03%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 76.060 (ποσοστό 64,26%) είναι κοινοί, 2.292 (ποσοστό 1,94%) είναι οικοδόμοι, 31.320 (ποσοστό 26,46%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 6.216 (ποσοστό 5,25%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 2.420 (ποσοστό 2,04%) είναι εκπαιδευτικοί, και 53 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 884.331 913.044 28.713 3,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                         [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 104.055 153.372 49.317 47,40%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 99.426 118.361 18.935 19,04%

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Διαβάστε:

Αγρίνιο: Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 19χρονης και εγκατάλειψη!