Συνέδριο Περιφερειακού – Περιοδικού Τύπου στο Ναύπλιο – «Οι Προκλήσεις και το Μέλλον του Περιφερειακού & Κλαδικού Τύπου» (ΔΕΙΤΕ LIVE)

Σάββατο 17.11.2018

09:30 – 10:00 Προσέλευση συνέδρων
10:00 – 11:00 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η αξία του έντυπου Τύπου στη σύγχρονη εποχή

 • «Το παρόν και το μέλλον του περιφερειακού Τύπου στην εποχή των
  ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών», Αντώνης Σκαμνάκης, Επίκουρος
  Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου
  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • «Χαρτί : η πρώτη μας αγάπη είναι παντοτινή;», Ξένια Κούρτογλου,
  Founder & Managing Partner της Focus Bari
 • «Η οικονομία της δημοσιογραφίας και η αξία του δημοσιογραφικού
  περιεχομένου στη νέα εποχή», Γεώργιος Κατσαΐτης,
  Γεν. Γραμματέας Σ.Η.Π.Ε.
 • «4η βιομηχανική επανάσταση και περιφερειακά έντυπα»,
  Αντώνης Τριφύλλης, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου διαΝΕΟσις,
  πρώην στέλεχος της Ε.Ε.
  Συντονίστρια: Χριστιάνα Χιώτη, μέλος Δ.Σ. Σ.Η.Π.Ε.
  11:00 – 12:00 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Νέες εξελίξεις στο χώρο των Μ.Μ.Ε. – Προβλήματα
  και προοπτικές
 • «Ο Τύπος στην εποχή των συνεχών εξελίξεων. Αναγνωρίζοντας τις
  ευκαιρίες στις νέες συνήθειες του Έλληνα ως καταναλωτή Μέσων»,
  Νίτσα Καρατζόγλου, Business Unit Director Mindshare Greece
 • «Αθέμιτος Ανταγωνισμός στα Μ.Μ.Ε., μια διαχρονική ανοιχτή πληγή»,
  Αντώνης Μουντάκης, Πρόεδρος Ε.Ι.Ε.Τ.
 • «Η νέα εποχή της δημοσιογραφίας, το ψηφιακό περιβάλλον»,
  Σάγια Τσαουσίδου, Πρόεδρος Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων
 • «Περιφερειακός έντυπος Τύπος και πρόσφατες νομοθετικές
  πρωτοβουλίες: Ενίσχυση ή υπονόμευση», Φώτης Πανταζής, Νομικός
  Συντονιστής: Νίκος Σουρλόπουλος, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ι.Ε.Τ.

12:00 – 12:30 Coff ee break

12:30 – 12:50 Keynote Speaker: «Ευρωπαϊκές πρακτικές που συμβάλλουν στην
ενίσχυση του έντυπου Τύπου», Ηλίας Κοντέας, Executive Director
European Newspaper Publishers’ Associations (ENPA) & European
Magazine Media Association (EMMA)
12:50 – 13:50 3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Το στίγμα του Περιφερειακού & Περιοδικού Τύπου
στο χώρο της Επικοινωνίας

 • «Επιχειρηματικότητα και Ποιότητα στα Περιφερειακά Μ.Μ.Ε. Έννοιες
  συμβατές ή συγκρουόμενες;», Μάριος Νόττας, Επικεφαλής ECI –
  European Communication Institute, εκπροσωπών και το Ίδρυμα για
  την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση
 • «Η αξιοπιστία του Περιφερειακού & Κλαδικού τύπου εχθρός των fake
  news», Πέννυ Καλύβα, Γεν. Γραμματέας Ε.Δ.Ι.Π.Τ.
 • «Πνευματικά δικαιώματα στον Τύπο», κ. Γεωργανδρέας Ζάννος,
  Διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου
  (ΟΣΔΕΛ)
 • «Ευρωπαϊκά προγράμματα για τις επιχειρήσεις του δημιουργικού και
  πολιτιστικού τομέα», Κώστας Γεωργίου, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών
  Προγραμμάτων στην εταιρεία All about Business

Συντονιστής: Ελευθέριος Κακαβούλης, Αντιπρόεδρος Ε.Δ.Ι.Π.Τ.
13:50 – 15:00 Διάλειμμα
15:00 – 16:00 4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές στον Περιφερειακό & Περιοδικό
Τύπο

 • Ευάγγελος Παπαλιός, Εκδότης – DIRECTION BUSINESS NETWORK,
  Μέλος Δ.Σ. Ε.Δ.Ι.Π.Τ.
 • Νάντια Σαμαρά, Εκδότης ημερήσιας εφημερίδας «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»
  Αγρινίου, Μέλος Δ.Σ. Σ.Η.Π.Ε.
 • Παναγιώτης Γιαλένιος, Εκδότης εβδομαδιαίας εφημερίδας
  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Πάτρας, Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ.
  16:00 – 17:00 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Σκέψεις & προτάσεις για την επόμενη ημέρα.
  Συζήτηση – Συμπεράσματα
 • «Πρόταση για την επόμενη μέρα στον Περιφερειακό Τύπο: η Ίδρυση
  Επιμελητηρίου και η θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του Εκδότη»,
  Μανώλης Χαλκιαδάκης, π. Πρόεδρος Σ.Η.Π.Ε.

Συντονίζουν:
Μιχάλης Σαββάκης, Πρόεδρος Ε.Δ.Ι.Π.Τ.
Βαγγέλης Αθανασίου, Πρόεδρος Σ.Η.Π.Ε.
Αντώνης Μουντάκης, Πρόεδρος Ε.Ι.Ε.Τ