Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Για την Τετάρτη 28-2-2018, και ώρα 18:00 έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
  2. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης με Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου για προμήθεια πλωτής εξέδρας. (εισηγητής κ. Φράγκος).
  3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) – ενός (1) Δ.Ε. Ηλεκτρολόγου στην Δ.Ε. Πυλήνης του Δήμου μας.  (εισηγητής κ. Φράγκος).

Αγρίνιο: 64χρονος συνελήφθη με 1,5 κιλό καπνό