Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμφιλοχίας την 14ην του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη ώρα 5.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα, ήτοι:

ΘΕΜΑ 1ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 € έτους 2018 ( παργ. 2 άρθρο 15 Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 229/1999) κατόπιν κληρώσεως ( άρθρο 26 Ν.4024/2011) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].
ΘΕΜΑ 2ο : « Λήψη απόφασης για την συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών , εργασιών – υπηρεσιών έτους 2018 σύμφωνα με το Ν.4412/2016 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].
ΘΕΜΑ 3ο : « ΄Εγκριση Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. ( ΕΕΑΑ) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γργηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 4ο : « Διοργάνωση Καρβασαριώτικης Αποκριάς 2018 στο Δήμο Αμφιλοχίας ».[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 5ο : « Διαγραφές εγγραφών βεβαιωτικών καταλόγων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 6ο : « Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 7ο : « Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 8ο : « Λήψη απόφασης για την άρση ασυμφωνίας στην οριοθέτηση του οικισμού Μπούκα Δήμου Αμφιλοχίας ( αίτημα κ. Σαλμά Ταξιάρχη ) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 9ο : « Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν.4071 /2012 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 10ο : « Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].
ΘΕΜΑ 11ο : « Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2018 ».[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].
ΘΕΜΑ 12ο : «΄Εγκριση στοχοθεσίας ΚΕ.ΔΑ.».
[ Εισηγήτρια : η κ.Φρειδερίκη Λαμπράκη-Σταμούλη (Πρόεδρος Δ.Σ.) ].
ΘΕΜΑ 13ο : «΄Αδεια χορήγησης αναμεταδότη ραδιοφωνικού σταθμού ( energy 94.2) στην Αμφιλοχία ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].
ΘΕΜΑ 14ο : « Τροποποίηση Εκτελεστέων ΄Εργων Τεχνικού Προγράμματος 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].
ΘΕΜΑ 15ο : « Τακτοποιητική αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

SALTSINISTAS: «Ανάγκη για άμεση δράση στις εστίες μόλυνσης της Λιμνοθάλασσας»