Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Για τη Δευτέρα 16-4-2018,στις 18:00 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του δ.σ.Ναυπακτίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία.Τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

 1. Τοπική κανονιστική απόφαση κατά την διεξαγωγή του 7ου Διεθνή Αγώνα Δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ–ΟΛΥΜΠΙΑ, την  27 – 28 & 29 Απριλίου 2018 & 2ου διεθνή αγώνα ΠΑΜΕ ΡΙΟ. (εισηγητής κ. Σύψας)
 2. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. 368, 366, 369, Ανατολικές Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλεως  Ναυπάκτου(εισηγητής κ. Καρακώστας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αφαίρεση ή μη περίφραξης του δασυλλίου Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Φράγκος)
 4. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΠΕ) Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Βομβοκού – Αφροξυλιά – Μαμουλάδα – Σκάλα – Νεοκάστρου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Κ. Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.K. Σίμης,  Παλαιοπύργου, Ανθόφυτο» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.K. Κλεπάς» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία  Τ.K. Μακύνειας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.K. Μολυκρείου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 10. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις και Οδοποιία ΔΕ Αποδοτίας και Πυλήνης». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 11. Παράταση συνολικής προθεσμίας του 1ου υποέργου «Χάραξη – δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 12. Παράταση συνολικής προθεσμίας του 2ου υποέργου «Διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Δυτική Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 13. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Λυγιά Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 14. Δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μεναίχμου στο Ο.Τ.30. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 15. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Καρακώστας)
 16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).
 17. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου έτους 2018. (εισηγητής κ. Σύψας).
 18. Υποβολή Προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 – Προγραμματισμός πρόσληψης 4 ατόμων Π.Φ.Α – Ορισμός υπευθύνου για θέματα σχεδιασμού και ως διοικητικά υπεύθυνο.(εισηγητής κ. Σύψας).
 19. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Σύψας)
 20. Παροχή Υπηρεσιών. (εισηγητής κ. Σύψας)
 21. Έγκριση πληρωμής λογαριασμών του έργου «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» από άλλη πηγή χρηματοδότησης». (εισηγητής κ. Σύψας)
 22. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας των αθλητών του 7ου Διεθνή αγώνα δρόμου ΔΟΛΙΧΟΣ ΔΕΛΦΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΑ 255 χμ. 27-28 & 29 Απριλίου 2018 &  2ο αγώνα δρόμου  ΠΑΜΕ ΡΙΟ που οργανώνει η Οργανωτική Επιτροπή του Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΟΙ. (εισηγητής κ. Σύψας)
 23. Υποστήριξη και φιλοξενία των «Back Office Πληροφοριακών Συστημάτων» του Δήμου Ναυπακτίας από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (Government Cloud – G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας (εισηγητής κ. Φράγκος)
 24. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2018  (πυροπροστασία). (εισηγητής κ. Φράγκος)
 25. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2018 (περισυλλογή αδέσποτων ζώων). (εισηγητής κ. Φράγκος)
 26. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2018  (ναυαγοσώστες). (εισηγητής κ. Φράγκος).
 27. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών έτους 2018  (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου μας (εργάτης για το βυτιοφόρο). (Εισηγητής κ. Φράγκος).
 28. Έγκριση τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και επιλογή της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης: «Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 29. Έγκριση Μνημονίου «Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων» στο Δήμο Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 30. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Δ.Ε. Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 31. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην ΤΚ Γαλατά. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 32. Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στην Δ.Ε. Αντιρρίου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 33. Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής στην Τ.Κ. Μαμουλάδας Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Κοτσανάς)
 34. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του ΚΑΠΗ στη Τ.Κ Γαλατά. Έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
 35. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο από την Απελευθέρωση της  Ναυπάκτου & έγκριση δαπανών (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
 36. Διοργάνωση Μαθητικού Φεστιβάλ Μοντέρνων Χορών & έγκριση δαπανών». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
 37. Επικαιροποίηση της 13/1998 απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκάλας, ύστερα από αίτηση του κ. Νικολάου Ρήγα και ορισμός μελών που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή εκτίμησης της αξίας προς ανταλλαγή ακινήτων (εισηγητής κ. Καρακώστας)

Καινοτόμος διαγωνισμός για την ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας