Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με σημείο «αιχμής» τον Απόστολο Κατσιφάρα!

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και παρ. 5  (Πρόγραμμα Καλλικράτης), και του άρθρου 95 παρ. 2 ν. 3463/2006, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Τρίτη 9 Ιανουαρίου  2018 και ώρα 17:00, με θέμα συζήτησης:

  1. Άρνηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολου Κατσιφάρα να υπογράψει την σύμβαση του έργου: «Οδικός Άξονας Θέρμου – Δρυμώνας Νεροχώρι- Αργυρό Πηγάδι» προϋπολογισμού 1.100.000,00€ που αφορά αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα της χρονικής περιόδου από 30-1-2015 έως 2-2-2015, παρά την 1135/19-9-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.,  των υπ. αριθ. 445/2016 και 129/2017 Πράξεις του Ε΄ Κλιμακίου  του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την ομόφωνη απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. και λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου.

Το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έδωσε την πρέπουσα απάντηση στον κ. Καραπάνο