Σήμα κινδύνου εκπέμπει το Ναυάγιο της Ζακύνθου

Kινδυνεύει πια από τον χρόνο και τη θάλασσα το περίφημο Ναυάγιο της Ζακύνθου. Το  κουφάρι του πλοίου «Παναγιώτης» εκπέμπει σήμα κινδύνου και συγκεκριμένα το sos  εκπέμπουν τα μέλη μιας ειδικής επιστημονικής ομάδας.
Στα 36 χρόνια που το πλοίο έχει προσαράξει στην παραλία αυτή έχουν προκληθεί φθορές στα κατασκευαστικά υλικά, προβλήματα στη στατικότητα, διάβρωση, κυρτώσεις και ρωγμές στα ξύλινα στοιχεία που το πλαισιώνουν, σύμφωνα με το Έθνος.
Οι πρώτες εκτιμήσεις που έγιναν στο πλοίο κάνουν λόγο για αλλεπάλληλα στρώματα ποικίλων προϊόντων διάβρωσης, σημεία θραύσης, απολεσθέντα τμήματα, ρηγματώσεις, πορώδεις ανοιχτές κοιλότητες και γενικότερα μια συνεχόμενη αποκόλληση τμημάτων.
Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, είναι να γίνει μια επιστημονική μελέτη από το τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος σε συνεργασία και με άλλα ιδρύματα για να γίνει η συντήρηση του πλοίου.