Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας για παιδικούς σταθμούς: «Ανεύθυνο να παίζονται στις πλάτες των παιδιών συντεχνιακά παιχνίδια»

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς, το οποίο έχει ως εξής: 

«Ο θεσμός των παιδικών σταθμών είναι ένα καταξιωμένο σύστημα προσχολικής αγωγής, το οποίο οι γονείς εμπιστεύονται για δεκαετίες. Τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελλάδας και ιδιαίτερα στην ευαίσθητη προσχολική ηλικία, που σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τον χαρακτήρα τους, είναι τουλάχιστον ανεύθυνο να παίζονται στις πλάτες τους συντεχνιακά παιχνίδια και να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή συναισθηματική, ψυχοσωματικη και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Η ένταξη των παιδιών ηλικίας τεσσάρων ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εξελικτική τους πορεία και την ομαλή μετάβαση τους στο σχολικό περιβάλλον.

Στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, όπου η προσχολική αγωγή είναι ενιαία, καταγράφονται πολύ υψηλά ποσοστά πρόσβασης των παιδιών σε όλες τις δομές προσχολικής αγωγής και η φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική.

Έρευνα του πανεπιστήμιου του Cambridge, έχει δείξει ότι η υποχρεωτική φοίτηση σε τόσο πρώιμη ηλικία, όχι μόνο μπορεί να μην παρέχει αναπτυξιακά και μαθησιακά οφέλη, αλλά αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες επιζήμιες συνέπειες (άγχος, μαθησιακές δυσκολίες κλπ).

Η εμπειρία  άλλωστε δείχνει ξεκάθαρα, ότι τα τετράχρονα νήπια έχουν διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες από τα πεντάχρονα. Το σωστό είναι  να κατακτήσουν τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, την κίνηση και τις οργανωμένες δραστήριοτητες σύμφωνα με την ηλικία τους και την ανάπτυξή τους και σίγουρα δεν έχει τίποτα να τους προσφέρει η ένταξή τους σε ένα σχολειοποιημένο περιβάλλον.

Είναι γνωστό ότι οι Παιδικοί Σταθμοί προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Το άρτια καταρτισμένο παιδαγωγικό προσωπικό προσφέρει αγωγή και ασφάλεια στα παιδιά και συμβάλλει  στη συνολική τους  ανάπτυξη. Επίσης το μόνιμο βοηθητικό προσωπικό εξασφαλίζει την σωστή σίτιση και την υγιεινή διαβίωσή τους, στους παιδικούς σταθμούς.

Επιπλέον η  καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, συρρικνώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα του παιδαγωγικού προσωπικού και καταργεί ένα μεγάλο μέρος του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους  που καλύπτουν την ηλικιακή ομάδα 0-6 ετών.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η συνολική λειτουργία των παιδικών σταθμών που εξυπηρετεί τους γονείς , κυρίως τους εργαζόμενους, ενώ η εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης στα νηπιαγωγεία , θα δημιουργήσει επιπλέον δυσλειτουργίες στην ήδη επιβαρυμένη καθημερινότητα τους και το σημαντικότερο θα αφαιρέσει απο τους γονείς το δικαίωμα να επιλέγουν  τη δομή που θα εμπιστευθούν το παιδί τους σ’ αυτή την τρυφερή ηλικία.

Εξίσου σημαντικό είναι και  το γεγονός της διαφυγής πόρων από  προγράμματα που χρηματοδοτούνται από  την Ε.Ε., και  τα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει στην βελτίωση της παρεχόμενης προσχολικής άγωγής.

Τέλος γίνεται αντιληπτό, ότι δεν υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστεί ένας νόμος που ενώ εχει ψηφιστεί  εδώ και 33 χρόνια ,δεν εφαρμόστηκε ποτέ γιατί η κοινωνική πραγματικότητα τον άφησε ανενεργό.

Δυτική Ελλάδα: Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας το 2017 μετά από πολλά χρόνια!