ΣΕΥΠ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: Ένταξη στο ΑΕΙ Πατρών η μόνη ακαδημαϊκά ορθή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση

Η μόνη ακαδημαϊκά ορθή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση είναι η ένταξη των Τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Οπτικής & Οπτομετρίας και Φυσικοθεραπείας σε ομώνυμα Τμήματα νέας Σχολής (Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας) στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την ένταξη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Την απόφαση αυτή εξέδωσε, ομόφωνα, η  Γενική Συνέλευση της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σήμερα Παρασκευή 15/3/2109 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Γενική Συνέλευση της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με 27 μέλη παρόντα στο σύνολο 29 μελών.

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος αφού έλαβαν υπόψη τους τα εξής:

1.    Όλα τα Τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας είναι υψηλής ζήτησης και με υψηλές βάσεις εισαγωγής. Οι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε αξιόλογα Πανεπιστήμια εντός και εκτός της Ελλάδας.  Για τους απόφοιτους που δεν ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές, υπάρχει υψηλή απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας.

2.    Οι επιστήμες της Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Οπτικής & Οπτομετρίας και Φυσικοθεραπείας εντάσσονται στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση στις επιστημονικά αναπτυγμένες χώρες (Ευρωπαϊκές χώρες και Αυστραλία) ενώ στις ΗΠΑ οι αντίστοιχες σπουδές απαιτούν τουλάχιστον εξαετή συνολικά εκπαίδευση με μεταπτυχιακό ή κλινικό διδακτορικό. Επιπρόσθετα δεν ανήκουν στην τεχνολογική εκπαίδευση.

3.    Τα αντικείμενα των Τμημάτων δεν έχουν επικάλυψη με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, αντιθέτως παρέχουν τη δυνατότητα συνεργειών διεπιστημονικής κλινικής εκπαίδευσης και έρευνας.

4.    Τις πρόσφατες ανακοινώσεις στον τύπο.

ΟΜΟΦΩΝΑ

θεωρούν ότι η μόνη ακαδημαϊκά ορθή και μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση είναι η ένταξη των Τμημάτων Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Οπτικής & Οπτομετρίας και Φυσικοθεραπείας σε ομώνυμα Τμήματα νέας Σχολής (Επιστημών Αποκατάστασης της Υγείας) στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την ένταξη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

esos.gr

Πανελλήνιες 2019: Επανέρχονται οι Δέσμες