Ρυθμίσεις οφειλών από απαλλοτριώσεις – εκποιήσεις αγροτεμαχίων στο Δήμο Μεσολογγίου

Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 δύναται να ρυθμιστούν οι οφειλές προς το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές από ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ. Παρακαλούνται οι οφειλέτες, όπως προσέλθουν και ρυθμίσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να αποκτήσουν και το παραχωρητήριο.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου – Δημαρχείο: Π. Σταυροπούλου 31 1ος όροφος στο Μεσολόγγι, μέχρι 30-11-2017 (καταληκτική ημερομηνία)».

 Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Αριθμός ΔόσεωνΠοσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων-τόκων
Εφάπαξ100%
2 έως 2480%
25 έως 4870%
49 έως 7260%
73 έως 10050%

Δωρεά Δ. Κοκοτού στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου