ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΨήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με θέμα το ασφαλιστικό

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με θέμα το ασφαλιστικό

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με θέμα το ασφαλιστικό

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ – Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας με θέμα το ασφαλιστικό όπως εγκρίθηκε στην 1η/1-2-2017 τακτική συνεδρίασή της

Όπως είναι γνωστό, από την αρχή του έτους καταργήθηκε το ταμείο ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ και πλέον όλοι οι μηχανικοί εντάσσονται στον ενιαίο φορέα τον ΕΦΚΑ.

Παράλληλα με την αλλαγή αυτή ιδρύθηκε το ΤΜΕΔΕ, στο οποίο πέρασε η εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ, που όπως φαίνεται παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του, εξαιτίας του ότι δεν έχει την απαραίτητη περιουσία και πόρους για να παρέχει εγγυήσεις, καθώς δεν έχει μεταβιβαστεί το σύνολο της περιουσίας που προβλέπεται παρά μόνο ένα μέρος [Υ.Α..: οικ.61662/3406/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΟΗΣ465Θ1Ω-7ΘΨ)].

Το γεγονός αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τις μικρές και μικρομεσαίες μελετητικές και εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης καθώς θα προκληθεί δυσκολία στην έκδοση εγγυητικών επιστολών με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από διαγωνισμούς.

Συνάμα όμως, αλλάζει και το σύστημα των εισφορών, οι οποίες όπως είχαμε εγκαίρως επισημάνει στο από της 13/1/2016 ΔΤ της ΔΕ, επιφέρουν στην ουσία δήμευση του εισοδήματος των μηχανικών – ελευθέρων επαγγελματιών, συνυπολογίζοντας και τις πολύ υψηλές φοροδοτικές υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και προκαταβολή φόρου 100%.

Συνεπώς, οι ήδη πολύ υψηλές εισφορές των προηγουμένων ετών για τα δεδομένα της ύφεσης του επαγγέλματος και της φθίνουσας πορείας της οικονομίας γενικότερα, αντικαθίστανται με δυσβάσταχτες πλέον εισφορές υπό μορφή φορολογίας.

Το γεγονός αυτό, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν θα οδηγήσει τους περισσότερους συναδέλφους σε έξοδο από το επάγγελμα, αλλά και τη χώρα, οδηγώντας το ασφαλιστικό σύστημα σε κατάρρευση.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω:

Απαιτούμε

 1. Την άμεση κατάργηση της επιβολής αναδρομικών εισφορών βάσει του Ν.3986/2011.
 2. Την μη αποστολή ληξιπρόθεσμων οφειλών συναδέλφων στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εφόσον υπάρχει αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής βάσει εισοδημάτων.
 3. Τη θέσπιση τρόπων διευκόλυνσης αποπληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών (μεγάλος αριθμός άτοκων δόσεων πχ 100-150 για συναδέλφους που επιδεικνύουν αντικειμενική οικονομική αδυναμία) και συγκεκριμένα:
 • Για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί πριν το 2009 να υπάρξει ρύθμιση ανάλογη των 100 δόσεων, με επιτόκιο επί του οφειλόμενου κεφαλαίου, ίσο με το μέσο επιτόκιο του κοινού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, της αντίστοιχης περιόδου.
 • Για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από το 2009 έως το 2016, να υπάρχει εκτός της δυνατότητας των δόσεων, η δυνατότητα διαγραφής τους εφόσον αποδεικνύεται αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής, κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου, με αντίστοιχη απώλεια του ασφαλιστικού χρόνου. Επιπρόσθετα να δίνεται η δυνατότητα κατά τη συνταξιοδότηση ο χρόνος αυτός να εξαγοράζεται, εάν ο ασφαλισμένος το επιθυμεί.
 • Κατά το διακανονισµό των οφειλών εισφορών µε το ΤΣΜΕ∆Ε να αφαιρείται το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα προηγούμενα έτη, καθώς κατά τη διάρκεια των ετών αυτών οι συνάδελφοι ήταν ανασφάλιστοι και κατά συνέπεια δεν έκαναν καμία χρήση των προνομίων που παρέχει ο κλάδος υγείας.
 1. Τη διευθέτηση των εισφορών της ειδικής προσαύξησης που καταβλήθηκαν από τους συναδέλφους μέσω συμψηφισμού τους με τρέχουσες εισφορές ή αναδρομικές εισφορές ή ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 2. Την μεταβίβαση της απαραίτητης περιουσίας στο ΤΜΕΔΕ ώστε να παρέχει την εγγυοδοσία που παρείχε το ΤΣΜΕΔΕ και επιπλέον :
 • Να διατεθούν ως περιουσία στο ΤΜΕΔΕ τα ποσά που αποτελούν διαχρονικά “κέρδη” του τομέα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
 • Να διατεθεί ως περιουσία στο ΤΜΕΔΕ το ποσό που έχει καταβληθεί μέσω κρατήσεων έργων και μελετών στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, Το ποσό αυτό δεν έχει δοθεί σε συντάξεις, καθώς το ταμείο πάντα ήταν πλεονασματικό και κατά συνέπεια διέθετε ισχυρά αποθεματικά. Επιπλέον το ποσό αυτό δεν συνυπολογίζεται ούτε για το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν – ή θα συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον.
 1. Την δυνατότητα επιλογής του μηχανικού για ασφαλιστικές εισφορές 26,95% ή 37,95% .
 2. Την αποδέσμευση της ιδιότητας του μηχανικού από τις ασφαλιστικές εισφορές .
 3. Την δυνατότητα πρόσβασης των ανέργων μηχανικών στο ταμείο ανεργίας για το οποίο πληρώνουμε εισφορές αναδρομικά από το 2011.

Για όσους έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης, το όριο οφειλών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να οριστεί τουλάχιστον στις 25.000 ευρώ αντί των 15.000 που είναι σήμερα και επιπρόσθετα να μπορεί να γίνει με αίτηση του ασφαλισμένου συμψηφισμός με το ποσόν του εφάπαξ που τους αναλογεί. Με αυτό τον τρόπο το Ταμείο θα εισπράξει τα οφειλόμενα, οι δε ασφαλισμένοι θα λάβουν τη σύνταξη που τους αναλογεί προκειμένου να επιβιώσουν.

Διαβάστε: Ο Ιατρικός και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αγρινίου κόβουν την πίτα τους

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr