Ο πρώην δήμαρχος Κώστας Κονίδας θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ναυπακτίας

Σύντομα η επίσημη ανακοίνωσή του

Υπεγράφη πριν λίγες ημέρες από τον δήμαρχο Ναυπακτίας Τ.Λουκόπουλο η απόφαση για πρόσληψη γ.γ.στον δήμο Ναυπακτίας του δικηγόρου και πρώην δημάρχου Ναυπάκτου Κ.Κονίδα. Ο κ. Κονίδας είχε διατελέσει δήμαρχος Ναυπάκτου την τετραετία 1998-2002. Ωστόσο προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η πρόσληψη και η ανάληψη των καθηκόντων του,θα πρέπει να βάλει την δική της υπογραφή η Περιφέρεια,αλλά και να πάρει Φ.Ε.Κ.

Η πρόσληψη Κονίδα συγκεντρώνει όπως είναι φυσικό τόσο εντός,όσο και εκτός της δημοτικής πλειοψηφίας αρκετές αντιδράσεις ενώ αναφορά στην πρόσληψη γ.γ. από την δημοτική αρχή είχε κάνει σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και ο επικεφαλής της Α.Δ.Κ.Ν. και πρώην δήμαρχος Ναυπακτίας Γ.Μπουλές. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ως θεσμός ο γ.γ. δεν βρισκόταν εξ’αρχής μακριά από το  σκεπτικό της δημοτικής αρχής,κάτι που έχει προκαλέσει αρνητικά σχόλια για μια θέση η οποία είναι έμμισθη και μάλιστα μετά την παρέλευση 3.5 ετών δημοτικής θητείας

Γ.Μπουλές: Πολιτικός εμπαιγμός στα όρια της πολιτικής αλητείας η πρόσληψη του γ.γ. στον δήμο

Ο κ. Μπουλές είχε αναφέρει ότι ο δήμος προχωρά στην πρόσληψη γ.γ. για να οργανώσει ότι έχει διαλυθεί τα 3 χρόνια εξουσίας αυτής της δημοτικής αρχής.Πρόκειται για καθαρά ιδιοτελή απόφαση είχε αναφέρει ο κ Μπουλές,η οποία έρχεται στα 3.5 χρόνια δημαρχιακής θητείας να εξαγοράσετε κάποιον για δικούς σσας λόγους.Μάλιστα με μια βαρύτατη φράση ο κ. Μπουλές είχε χαρακτηρίσει την πρόσληψη γ.γ. πολιτκό εμπαιγμό στα όρια της πολιτικής αλητείας.

Ο ρόλος του γ.γ στον δήμο

Ο  γενικός γραμματέας ευθύνεται έναντι των πολιτικών οργάνων του δήμου, και ιδιαίτερα έναντι του δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, προγραμματίζοντας, οργανώνοντας , συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν χορηγηθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει εκάστοτε η δημοτική αρχή.

Ο γενικός γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά το δήμαρχο όλων των υπηρεσιών του δήμου και προσυπογράφει τα από το δήμαρχο υπογραφόμενα έγγραφα. Είναι μετακλητός υπάλληλος, που διορίζεται και απολύεται από το δήμαρχο και καταλαμβάνει θέση του ΟΕΥ του οικείου δήμου. Υπόκειται διοικητικά και ιεραρχικά στο δήμαρχο. Η διοίκηση των υπηρεσιών του δήμου ασκείται από το γενικό γραμματέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του εκχωρεί ο δήμαρχος με απόφαση του.

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του δήμου.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

γ. Προβαίνει στη μελέτη και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και την προαγωγή των λειτουργιών του δήμου.

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σ’ αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή των άλλων επιτροπών.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων του δήμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του δήμου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις, και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή.

ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του δήμου.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο δήμο.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στο δήμαρχο, με απόφασή του, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες, πλην των ανωτέρω προβλεπόμενων στο νόμο, στο γενικό γραμματέα του.

nafpaktianews.gr

Συνελήφθη γνωστός αυτοδιοικητικός ύστερα από μήνυση Αντιδημάρχου Θέρμου