Ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών Δήμου Αγρινίου 2018

Εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2018 και ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2018.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο που εκφράζει την πολιτική της Δημοτικής Αρχής και έχει ως γνώμονα τον πολίτη και την εξυπηρέτησή του μέσα σε έναν σύγχρονο πλαίσιο που σέβεται και προασπίζει τα δημόσια αγαθά. Είναι μία δύσκολη οικονομική περίοδος, η οποία συνδέεται με την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και τις περικοπές των πόρων της Αυτοδιοίκησης. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον επικεντρώσαμε στην κοινωνική πολιτική και τα τεχνικά έργα, αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Φροντίζουμε να εκτελούμε προϋπολογισμό με απόλυτη σύνεση και σοβαρότητα. Μακάρι να είχαμε τα χρήματα του παρελθόντος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις οικονομικές υπηρεσίες για το έργο που παράγουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Καταφέρνουμε για μια ακόμη χρονιά και καταθέτουμε έναν νοικοκυρεμένο προϋπολογισμό. Με σταθερά βήματα καλύπτουμε την απόσταση προς την επίτευξη των στόχων μας».

ΕΣΟΔΑ 2018   ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΞΟΔΑ 2018 ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Εσόδου ΑΞΙΑ σε € Κ.Α.Εξόδου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΑΞΙΑ σε €
ο ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 26,107,056.64 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 31,307,677.82
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14,735,679.79 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15,506,516.57
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2,952,952.28 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 17,360,662.18
3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 8,597,594.42 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 664,203.43
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6,475,462.72
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5,970,314.15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 64,839,060.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 64,839,060.00

Η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου τίμησε τον Άγιο Σπυρίδωνα (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)