Δυτική Ελλάδα: Προτείνουν συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο Πελοποποννήσου

Τη συγχώνευση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ζητά η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.) του Τ.Ε.Ι . Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση που έλαβε σήμερα, κατά πλειοψηφία, η Συνέλευση της Σχολής

Η Συνέλευση προτείνει δημιουργία Σχολής Μηχανικών τετραετούς φοίτησης στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  με έδρα την Πάτρα.

Ειδικότερα στη  σημερινή συνεδρίαση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Ε.) του Τ.Ε.Ι . Δυτικής Ελλάδας συζητήθηκε το μέλλον της Σχολής στο πλαίσιο των επικείμενων εξελίξεων.

Μετά από διαλογική συζήτηση κατατέθηκαν προς ψήφιση τρεις προτάσεις:

1. Συνέργεια της Σχολής με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην οποία θα προβλέπεται η δημιουργία Σχολής Μηχανικών τετραετούς φοίτησης με έδρα την Πάτρα

2. Συνέργεια της Σχολής με το Πανεπιστήμιο Πατρών με ένταξη των μελών ΔΕΠ της Σχολής σε Γενικό Τμήμα και ίδρυση Σχολής Τεχνολογίας που θα περιλαμβάνει Τμήματα αντίστοιχα των υπαρχόντων της Σχολής

3. Συνέργεια της Σχολής με το Πανεπιστήμιο Πατρών με ένταξη των μελών ΔΕΠ της Σχολής σε Γενικό Τμήμα

Η πρώτη πρόταση έλαβε 23 ψήφους, η δεύτερη πρόταση έλαβε 2 ψήφους και η Τρίτη πρόταση έλαβε 11 ψήφους.

Σύμφωνα με την παραπάνω ψηφοφορία τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Σ.Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας προτιμούν (κατά πλειοψηφία) την προώθηση της Συνέργειας της Σχολής με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην οποία θα προβλέπεται η δημιουργία Σχολής Μηχανικών τετραετούς φοίτησης με έδρα την Πάτρα.

esos.gr

«Αρραβώνας» ΕΑΠ – ΑΣΠΑΙΤΕ