Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας στο Δήμο Καρπενησίου

O δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση των αναγκών της πυρασφάλειας.

∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr

Πότε θα βγουν οι Βάσεις 2019