Πρόσληψη οκτώ ατόμων στο Δήμο Μεσολογγίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης συνολικού αριθμού 8 ατόμων ΥΕ Εργατών Πρασίνου για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων εποχικών αναγκών στις Υπηρεσίες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας για την διαγραφή και την ρύθμιση χρεών δημοτών