Προσλήψεις 3 ατόμων στην Ευρυτανία

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 µηνών, συνολικά 3 ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Συγκεκριμένα:

∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων

∆Ε Οδηγών

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάνω από 110.000 κλήσεις για βοήθεια σε κρατικές υπηρεσίες