Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας

Ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Μεσολογγίου