Κ.Υ. Μεσολογγίου: Προκηρύχθηκαν δύο μόνιμες θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών

Α) Ένας  (1) Επ. Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Β)  Ένας  (1) Επ. Β΄ Οφθαλμολογίας

Οι σχετικές αιτήσεις συμμετοχής – υποβολής αιτήσεων αρχίζει από τις 10/01/2019 και λήγει 30/01/2019.

«Ανοίγει ο δρόμος» για την υλοποίηση του έργου της μαρίνας Μεσολογγίου