Προκήρυξη του Mέτρου 9 για τη σύσταση Ομάδων (Ομ. Π.), Οργανώσεων (Ο.Π) και Ενώσεων Οργανώσεων (Ε.Ο.Π) Παραγωγών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι προκηρύχτηκε από το ΥΠΑΑΤ το Μέτρο 9 που αφορά τη Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων για ένταξη στο μέτρο 9 ξεκίνησε  στις 8 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 7 Μαΐου 2018.

Για πληροφορίες – διευκρινίσεις για τις Ομάδες/Οργανώσεις/Ενώσεις  Παραγωγών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα αγροτικών συνεταιρισμών και ομαδικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης οικονομικών ελέγχων επιθεώρησης & συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τηλ. 210 2125076-77-78 ή στο Τμήμα: φυτικής και ζωικής παραγωγής της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας τηλ. 26313 61204 / 26313 61655 , FAX 26313 61607 & στα e-mail: tfzp1@aitnia.pde.gov.gr, tfzp7@aitnia.pde.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις Ομάδες Παραγωγών βρίσκεται αναρτημένη στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=333cb763facc6ce3

ή πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:    http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/prosklisi_m9_13850_14_12_2017.pdf

Συνάντηση Καραγκούνη με το Δ.Σ. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας