Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: 3.000.000 ευρώ για έργα ύδρευσης στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» (ΚΥΑ 13022 -ΦΕΚ 1377Β/24-4-2018) 25 νέων έργων, πλήρως χρηματοδοτούμενων, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 121.806.914,57 ευρώ, υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Στα έργα διαχείρισης λυμάτων που εντάχθηκαν, περιλαμβάνονται και 4 έργα των Δήμων Τρίπολης, Νεμέας, Τανάγρας και Καρύστου, ύψους 71.043.762,82 ευρώ, που θα εξυπηρετήσουν οικισμούς Γ’  προτεραιότητας κατά την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΚ. Με αυτές τις σημαντικές εντάξεις, το Πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία αυτή και αποτρέπει περαιτέρω πρόστιμα.

Ο «ΦιλόΔημος», αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει εξασφαλίσει συνολικά 400 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, εντός του 2018, με 200 εκατ. ευρώ ανά κατηγορία, όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες Προσκλήσεις που υπέγραψαν ο ΥΠΕΣ Πάνος Σκουρλέτης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.

Η ανταπόκριση των Δήμων και των ΔΕΥΑ στο Πρόγραμμα, φανερώνει το μέγεθος των αναγκών αφενός σε έργα βελτίωσης των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων, αλλά και σε έργα βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης. Η επίδραση αυτών των έργων στις τοπικές κοινωνίες προβλέπεται ιδιαίτερα θετική, καθώς στοχεύουν στο να  εξασφαλίσουν επαρκή και ποιοτική ύδρευση σε χιλιάδες ανθρώπους, να μειώσουν κόστη για τους πολίτες και τους Δήμους, αλλά και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων, αλλά και των υγρών αποβλήτων οικισμών και ευρύτερων περιοχών εντός των Δήμων που θα υλοποιηθούν.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου:

«3.000.000 από το «ΦιλόΔημος» για την ύδρευση του Ευηνοχωρίου και το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη που υπογράφηκε σήμερα Τετάρτη 8 Αυγούστου, εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» ένα ακόμη έργο ιδιαίτερης σπουδαιότητας και σημασίας για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Πρόκειται για την «Ολοκλήρωση της ύδρευσης Ευηνοχωρίου και την προμήθεια-εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης-τηλελέγχου τηλεχειρισμού για την ελαχιστοποίηση των διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου», συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος σημειώνει πως «Με την υπογραφή της ένταξης ενός νέου μεγάλου έργου, διαψεύδονται για μια ακόμη φορά οι «Κασσάνδρες». Η ανταπόκριση του Δήμου και της ΔΕΥΑΜ στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του προγράμματος «ΦιλόΔημος» υπήρξε άμεση καθώς οι παραπάνω παρεμβάσεις αφενός αφορούν βασικές υποδομές όπως η ύδρευση και ο έλεγχος των υδάτινων πόρων, αφετέρου λειτουργούν στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας».

Ακολουθεί ο κατάλογος των έργων και τα ποσά χρηματοδότησης.

Πρόσκληση Ι (Έργα Ύδρευσης):

Κύριος του Έργου Τίτλος Πρότασης Ποσό Χρηματοδότησης
ΔΕΥΑ Άρτας Βελτιώσεις-επεκτάσεις δικτύουύδρευσης οικισμών Δήμου Αρταίων 3.000.000,00
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Βελτίωση κεντρικού δικτύου ύδρευσηςΔήμου Βορείων Τζουμέρκων 1.567.741,93 €
Δήμος Πύδνας – Κολινδρού Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσηςΔήμου Πύδνας-Κολινδρού 1.325.820,40 €
ΔΕΥΑ Σκοπέλου Αντικατάσταση δικτύουαμιαντοσωλήνων οικισμού Νέου Κλήματος 1.215.000,00 €
ΔΕΥΑ Ι.Π. Μεσολογγίου Ολοκλήρωση ύδρευσης Ευηνοχωρίου καιπρομήθεια-εγκατάσταση και θέση σε

λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής

διαχείρισης-τηλελέγχου τηλεχειρισμού

για την ελαχιστοποίηση των διαρροών

του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

3.000.000,00 €
ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος Αντικατάσταση δικτύουύδρευσης οικισμού Κουφαλίων 2.972.024,97 €
Δήμος Φυλής Προμήθεια, εγκατάσταση και θέσησε λειτουργία συστήματος βελτίωσης

λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και

μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού

του Δήμου Φυλής

3.607.570,44 €
Δήμος Διονύσου Προμήθεια, εγκατάσταση καιθέση σε λειτουργία εξοπλισμού

για την ασφαλή επίβλεψη και

λειτουργία του συστήματος υδροδότησης

του Δήμου Διονύσου

3.540.200,00 €
ΔΕΥΑ Σοφάδων Υποδομές Ύδρευσης Δήμου Σοφάδων 678.800,00 €
Δήμος Μεγαλόπολης Προμήθεια συστήματος απομακρυσμένουελέγχου και διαχείρισης

του δικτύου ύδρευσης του

Δήμου Μεγαλόπολης

979.600,00 €
ΔΕΥΑ Εορδαίας Ύδρευση Δήμου Εορδαίας 2.527.822,57 €
ΔΕΥΑ Ανατολικής Μάνης Υποδομές ύδρευσης για τηνεξασφάλιση επαρκούς ποσότητας

και ποιότητας ύδατος για

ανθρώπινη κατανάλωση Δήμου

Ανατολικής Μάνης

976.000,00 €
Δήμος Πολυγύρου Βελτίωση των υποδομών των δικτύωνύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου 2.902.793,55 €
Δήμος Νισύρου Ύδρευση οικισμών Εμπορείουκαι Νικείων του Δήμου Νισύρου 1.493.548,39 €
ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας Προμήθεια και εγκατάστασησυστήματος τηλεελέγχου/ τηλεχειρισμού

για την βελτιστοποίηση της

λειτουργίας και τον έλεγχο των

διαρροών των δικτύων ύδρευσης

992.470,00 €
     30.779.392,25 €

Πρόσκληση ΙΙ (Έργα διαχείρισης λυμάτων):

Κύριος του Έργου Τίτλος Πρότασης Ποσό Χρηματοδότησης
ΔΕΥΑ Τρίπολης Αποχετευτικό δίκτυο καιεγκατάσταση επεξεργασίας

λυμάτων οικισμού Λεβιδίου

9.509.951,38 €
Δήμος Νεμέας Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτωνοικισμού Νεμέας και εγκατάσταση

επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Νεμέας

15.848.000,00 €
ΔΕΥΑ Σκοπέλου Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτωνκαι εγκαταστάσεις επεξεργασίας

και διάθεσης λυμάτων

Τ.Δ. Γλώσσας Σκοπέλου

4.245.500,00 €
Δήμος Πύδνας – Κολινδρού Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης 993.984,00 €
ΔΕΥΑ Χαλκηδόνος Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτωνΔημοτικής Κοινότητας Προχώματος 3.825.231,27 €
Δήμος Αρχανών Αστερουσίων Κατασκευή δικτύων αποχέτευσηςκαι Ε.Ε.Λ. σε οικισμούς 4.990.000,00 €
Δήμος Βιάννου Έργα διαχείρισης λυμάτων 3.620.464,17 €
ΔΕΥΑ Σελίνου Έργα διαχείρισης αστικώνλυμάτων οικισμού Σούγιας

Δήμου Καντάνου Σελίνου

2.308.580,06 €
Δήμος Τανάγρας Κατασκευή εσωτερικών δικτύωναποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήλεσι,

στον Άγιο Θωμά και στο Κλειδί

και εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς

στην ΕΕΛ Σχηματαρίου/Οινοφύτων

36.337.200,00 €
Δήμος Καρύστου Αποχέτευση ακαθάρτωνκαι ΕΕΛ οικισμών

Ν. Στύρων, Στύρων

9.348.611,44 €
91.027.522,32 €

Πληρωμές σε νέους αγρότες και άλλα προγράμματα