Πρόεδρος στο νέο ΔΣ του Αστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου ο Θεόδωρος Τσαντόπουλος

Το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου σας ενημερώνει ότι στις εκλογές που διενεργήθηκαν την 01/07/2018, για νέο Δ.Σ, εκλέχτηκαν οι κάτωθι:

Πρόεδρος: Τσαντόπουλος Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος: Φλώρος Χρήστος

Μέλη: 1) Δούκας Χρήστος

             2) Καραϊσκος Κων/νος

             3) Παπαδημητρίου Γεώργιος

Δυτική Ελλάδα: Καραμπόλα 9 οχημάτων από λάστιχο… νταλίκας!