Πληρωμές Νοεμβρίου στα φωτοβολταϊκά

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Νοεμβρίου 2018.

Με τις πρόσφατες εντολές εξοφλούνται 1.715 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 16.733,43 € (78% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Νοέμβριο).

e-ea.gr

Έρχονται οι 100 δόσεις για χρέη προς τους Δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες