Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Μεσολογγίου

Από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Σπυρ. Καρβέλη γίνεται γνωστό ότι  η πληρωμή των  Προνοιακών επιδομάτων Διμήνου  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2018  του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,  αρχίζει από την ΔΕΥΤΕΡΑ 12/11/2018.

Αγρίνιο: «Αμβλώσεις: βιολογική, ιατρική και θεολογική προσέγγιση»