Περίσσευε η αισιοδοξία

Κι εκείνο το αίσθημα αισιοδοξίας στην έκθεση Τοπικών Προϊόντων;

Αισιοδοξία από την πλευρά της δημοτικής αρχής Μεσολογγίου ότι τα πήγαν καλά.

Αλήθεια πόσοι είχαν περίπτερο με προϊόντα; Γιατί στην έκθεση περισσότεροι είχαν περίπτερα με υπηρεσίες… χώρια που

παρουσιάστηκαν και ένα κάρο σύλλογοι …

Κατά τα άλλα τι είδους έκθεση ήταν αυτή;

Του χρόνου τι θα παρουσιάσουν;

ΕΣΠΑ: Έρχεται η προκήρυξη τεσσάρων νέων προγραμμάτων