Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διοργάνωση της 6ης Συνάντησης Εργασίας Ενδιαφερομένων Μερών στο πλαίσιο του έργου Rur@lSMEsτου προγράμματος «INTERREGEurope2014 -2020»

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας /Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ως εταίρος στο έργο Rur@lSMEs «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREGEurope, διοργανώνει την 6η κατά σειρά Θεματική Συνάντηση Εργασίας Ενδιαφερομένων φορέων (RegionalStakeholderGroup) του έργου, με τίτλο «Πρακτικές και Εργαλεία Επιχειρηματικότητας».

Το Rur@lSMEs στοχεύειστην ενίσχυση και βελτίωση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ στις αγροτικές περιοχές, εστιάζοντας στην καινοτομία και εξωστρέφειά τους, στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης με νέα ή διαφορετικά ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, με έμφαση σε τομείς προτεραιότητας (αγροτική παραγωγή, υδατοκαλλιέργεια και τρόφιμα, τουρισμός και πολιτισμός, υλικά και μικροηλεκτρονική, ICT, ενεργειακές εφαρμογές).

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, ώρα 10:30 – 13:15, στηνΑίθουσα του Αρχοντικού της Παλαιολογίναςστα Καλάβρυτα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού/ερευνητικού χώρου.

Κατά τηνεκδήλωση, θα γίνει σύντομη ενημέρωση για τους στόχους του έργου, ενώ  οι σύνεδροι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εισηγήσεις από τον κ. Σκούρα Δημήτριο, Καθηγητή Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο: «Προοπτικές Ανάπτυξης Αγροτικών Περιοχών», καθώς και από τον κ. Βασιλειάδη Σπύρο, Οικονομολόγο, με τίτλο: «Ενίσχυση ΜμΕ σε αγροτικές περιοχές: Κουπόνια Επιχειρηματικότητας».Επιπλέον, θα γίνει «Παρουσίαση 1ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο του τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 του Ν. Αχαΐας» από τον κ.  Μπουτόπουλο Παναγιώτη, Γεωπόνο – Στέλεχοςτης Αχαΐας Αναπτυξιακής Α.Ε.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, θα πραγματοποιηθεί επίσης Θεματικό Εργαστήριο με αντικείμενο την «Παρουσίαση Καλών Πρακτικών του έργου Rur@lSMEs με εφαρμογή στην ΠΔΕ».

Θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση με τους συνέδρους, καθώς η συμβολή εκπροσώπων από τους εμπλεκόμενους φορείς κρίνεται αναγκαία για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης που θα κάνει δυνατή την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.pde.gov.gr/gr/projects/european/list/item/7867-ruralsmes.html και https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/

Για πληροφορίες σχετικά με το Rur@lSMEs, μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε το έργο στα socialmedia:

Rural SMEs@RuralSmes ‏

Απόστολος Κατσιφάρας: Σύντομα το Μεσολόγγι θα έχει το δικό του Αρχαιολογικό Μουσείο – Εγκαταστάθηκε ανάδοχος στο «Ξενοκράτειο» (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)