«Η περί φύσεως διδασκαλία του Αριστοτέλη»

Επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, θέλοντας να συμμετάσχει στον διετή, διε­θνή εορ­τασμό που κήρυξε η UNESCO για να τιμήσει τον Αριστοτέλη, πρόκειται να διορ­γα­νώσει μία εκδήλωση λόγου την Παρασκευή, 12 Μαΐου τρέχοντος έτους και από ώρα 20:00 μ.μ., σε συνεργασία με την κυρία Αλεξάνδρα Μοσχονά.

Το θέμα της εκδήλωσης είναι «Η περί φύσεως διδασκαλία του Αριστοτέλη» και αποσκοπεί στην παρουσίαση της αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας, σημαντικό μέρος της οποίας παρουσιά­ζε­ται στο έργο «Περί φυσικής ακροάσεως» ή «Φυσικά» του αρχαίου φιλοσόφου. Η ανάπτυξη του θέματος ενώπιον του κοινού προβλέπεται να γίνει με διαλογικό τρόπο, από δύο βασικούς ομιλη­τές: Βασικός προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πα­νε­πιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Βασίλης Κάλφας. Ο κος Κάλφας είναι εξέχων ακαδημαϊκός δά­σκα­λος, έχει μεταφράσει και σχολιάσει επισταμένως κάποια από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά κεί­μενα της αρχαίας γραμματείας (Τίμαιο, Φυσικών Β΄, Μετά τα φυσικά Α΄, Περί γενέσεως και φθο­ράς), ενώ διευθύνει τη συστηματική έκδοση των Απά­ντων του Αριστοτέλη από τον εκδοτικό οίκο «Νή­σος». Σημειώνουμε ότι η εν λόγω έκδοση αποτε­λεί την πρώ­τη συλλογική ακαδημαϊκή προσπά­θεια στη χώρα μας να εκδοθούν τα έργα του Στα­γει­ρί­τη με έγκυρες και υπομνηματισμένες μετα­φρά­σεις. Από τους τελευταίους τόμους μάλιστα που εκ­δό­θη­καν είναι και τα «Φυσικά» (2015), με την προσωπική ευθύνη του κου Κάλφα. Τον βασικό ομι­λητή θα πλαισιώσει ο κος Χάρης Ταμπάκης, δι­δάκτωρ Φιλοσοφίας και φιλό­λο­γος, Γενικός Γραμ­μα­τέας του Συνδέσμου μας, η διδακτορική δια­τριβή του οποίου αφορά κατά μεγάλο μέ­ρος τα «Φυ­σικά».

Στη συζήτηση καλείται να συμμετάσχει και το κοινό, γι’ αυτόν τον λόγο έχουν προσκληθεί και αρκετοί συνάδελφοι των φυσικών επιστημών, ώστε να φανεί η επιστημονική διαφοροποίηση που επήλθε στη φυσική επιστήμη από την Αναγέννηση και ύστερα. Επομένως η εκδήλωσή μας έχει πολ­λαπλούς στόχους και στο μέτρο που θα τους επιτύχει θεωρούμε ότι θα έχει προσφέρει κάτι ουσιαστικό στα πνευματικά πράγματα της περιοχής μας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Αλεξάνδρα Μοσχονά, τόσο για την πρό­θυ­μη συμβολή της στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης αυτής όσο και για την κατά παραχώρηση διάθεση της αί­θου­σας της «Λέσχης του Βιβλίου» σε μέρα και ώρα εργάσιμη.

Προσκαλούμε, τέλος, όλους τους φίλους των λόγων να προσέλθουν και να πλουτίσουν την εκδήλωσή μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας

 

                           Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

                      Ευθύμιος Αδάμης                                                                                  Χάρης Ταμπάκης

afisa-ekdilwsi

Τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο στο Μοναστηράκι