ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΔυτικη ΕλλαδαΤα Πειθαρχικά Συμβούλια σε Θεσσαλία, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά

Τα Πειθαρχικά Συμβούλια σε Θεσσαλία, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά

Τα Πειθαρχικά Συμβούλια σε Θεσσαλία, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια Νησιά

Σύμφωνα με έγγραφο – απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, συγκρότηση Πειθαρχικών Συµβουλίων στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κρήτης, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με τα μέλη τους να θητεύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Αναλυτικά,

Περιφέρεια Θεσσαλίας: ένα Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, με μέλη:

α) Γεώργιο Κοσµίδη, Αντιεισαγγελέα Εφετών, ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την, Σοφία Αποστολάκη, Αντιεισαγγελέα Εφετών.

β) Γεώργιο ∆ήµου – Κουκούτση, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. µε αναπληρώτρια την Ελένη Άγγου, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.

γ) i) Σοφία Ρακατσάνη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, µε αναπληρώτρια την Αικατερίνη Τσολάκη, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης του Επιµελητηρίου Λάρισας (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας), ή ii) Γεώργιος Παπαδήµας, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Φαρσάλων, µε αναπληρωτή τον ∆ηµήτρη Γερακίνη, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Τυρνάβου (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθµού των νοµών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων).

Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται η Χριστίνα Σταθακοπούλου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, µε αναπληρώτρια την Ευαγγελία Βασιλείου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της ίδιας Περιφέρειας.

Περιφέρεια Κρήτης: ένα Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, με μέλη:

α) Αικατερίνη Παπαδάκη, Εφέτη, ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Ευγενία Μπιτσακάκη, Εφέτη.

β) Ιωάννη Αλεξανδράκη, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. µε αναπληρώτρια την Αναστασία Σγουρόγλου, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.

γ) i) Νεκταρία Σκανδαλάκη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης ΓΝ Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» του Υπουργείου Υγείας, µε αναπληρώτρια την Στυλιανή Μανδαλάκη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου του Υπουργείου Πολιτισµού (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης), ή ii) Ιωάννα Καναράκη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Ηρακλείου, µε αναπληρώτρια την Μαρία ∆ηµητράκη, Προϊστάµενη ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Ηρακλείου (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθµού των νοµών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων).

Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται η Βασιλική Μαδούλκα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφέρειας Κρήτης, µε αναπληρώτρια την Μαρία Παπάζογλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της ίδιας Περιφέρειας.

Περιφέρειες ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων: ένα κοινό Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, με μέλη:

α) Κωνσταντίνο Παππά, Εφέτη, ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Ευθυµία Χριστοδουλοπούλου, Εφέτη.

β) Σταυρούλα Μπανάκου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. µε αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.

γ) i) Φεβρωνία Αταλόγλου, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του Τελωνείου Πατρών του Υπουργείου Οικονοµικών, µε αναπληρωτή τον Βασίλειο Αλεξανδρόπουλο, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων), ή ii) Γερασιµίνα Κότσαλη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, µε αναπληρωτή τον Παναγιώτη Παπαευθυµίου, Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Πατρέων (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθµού των νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας).

Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται ο Λαυρέντιος Βασιλειάδης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε αναπληρωτή τον Μιχαήλ Παναγιωτόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της ίδιας Περιφέρειας.

Στα ανωτέρω Πειθαρχικά Συµβούλια ορίζονται, ως τέταρτο και πέµπτο µέλος κατά περίπτωση, οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι µέλη του Πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου στο οποίο υπάγεται ο εκάστοτε διωκόµενος υπάλληλος.

Τέλος, σύμφωνα με την Απόφαση, τα ανωτέρω Πειθαρχικά Συµβούλια θα συνεδριάζουν εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Ενημέρωση για τους ψύλλους – Μέτρα πρόληψης πριν την έξαρση του φαινομένου

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr