Στο παρά ένα η παράταση συμβάσεων

Στις 30 Δεκεμβρίου, κυριολεκτικά στο παρά ένα με το κλείσιμο του 2019, δόθηκε παράταση μέχρι  30/06/2020στις υφιστάμενες  συμβάσεις καθαριότητας του υπάρχοντος προσωπικού του Νοσοκομείου Μεσολογγίου μέχρι την σύναψη νέων συμβάσεων εργασίας. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία έγινε παραμονές των Χριστουγέννων,  αλλά και η υποβολή αιτήματος από το ΔΣ του Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας προς τον ΑΣΕΠ για έκδοση ανακοίνωσης πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας του Νοσοκομείου. Έτσι αποδείχθηκε στην πράξη πως δεν υπήρχε κάποια κακή πρόθεση στην καθυστέρηση διορισμού νέων μελών για το ΔΣ του Νοσοκομείου. Είχε ειπωθεί από ορισμένους πως η τετράμηνη καθυστέρηση στο διορισμό του ΔΣ από την πλευρά της κυβέρνησης αποσκοπούσε στο να έρθει η κατάσταση στο μη περαιτέρω και να αναγκαστούν οι διοικήσεις των νοσοκομείων να αναθέσουν την καθαριότητα σε ιδιώτες εγκαταλείποντας αναγκαστικά το μοντέλο των ατομικών συμβάσεων. Κάτι τέτοιο εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν ισχύει…

Εφημερίδα “Συνείδηση” 

Αισιοδοξία για πληρωμές μετά την έγκριση του προϋπολογισμού