Πανηγυρίζει στις 26 Ιουλίου ο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αγρινίου

Πανηγυρίζει στις 26 Ιουλίου ο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αγρινίου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των θρησκευτικών εκδηλώσεων:

Η μάχη του Ζαπαντίου και η απελευθέρωση της Μεγάλης Χώρας