«Όχι» στους πλειστηριασμούς από το «Δικαίωμα στη ζωή»

Το Σωµατείο «∆ικαίωµα στη Ζωή» συνεχίζοντας τον αγώνα, καλεί όλους
(συλλογικότητες, φορείς, πολίτες και κινήµατα), να συµπαρασταθούν, την Τετάρτη
11-10-2017 και ώρα 3.00 µ.µ. στα ∆ικαστήρια Αγρινίου για την αποτροπή
πλειστηριασµού 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ συµπολίτη µας.
Μόνο, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να αντιµετωπίσουµε αυτή τη λαίλαπα που
βιώνουµε.
Λέµε ΟΧΙ στους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ και µη ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ.
Λέµε ΟΧΙ στην υφαρπαγή της λαϊκής περιουσίας.
Λέµε ΟΧΙ στην στέρηση των κοινωνικών αγαθών που δικαιούνται όλοι
(ρεύµα, νερό, υγεία, εργασία, παιδεία).
Λέµε ΟΧΙ στην τροµοκρατία, στον εκφοβισµό και στις διώξεις των µελών
των κινηµάτων και του λαού.

Κάλεσμα του ΕΠΑΜ στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου για την αποτροπή πλειστηριασμού