Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι που προηγούνται στην Αιτωλοακαρνανία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Υπουργείου των Εσωτερικών στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας  οι υποψήφιοι Δήμαρχοι που προηγούνται είναι οι εξής:

Η ενσωμάτωση είναι κάτω του 10%

Πώς ψήφισαν οι συνταξιούχοι στα exit poll