Οι τηλεφωνικές γραμμές για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Οι τηλεφωνικές γραμμές για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας είναι:

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων – Ραντεβού: 2645360195

Πρωτόκολλο: 2645360218 και 2645360219

Τμήμα Προσωπικού: 2645360293 και 2645360289

Γραφείο Κίνησης: 2645360213 και 2645360214

Τακτικά Ιατρεία: 2645360209 και 2645360210

lefkadapress.gr

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου: Ενημέρωση και Εθελοντική Αιμοδοσία