ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΑγρινιοΟι ανακοινώσεις Μοσχολιού για την παραχώρηση των Καπναποθηκών Παπαστράτου στο Δήμο Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ VIDEO)

Οι ανακοινώσεις Μοσχολιού για την παραχώρηση των Καπναποθηκών Παπαστράτου στο Δήμο Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ VIDEO)

Οι ανακοινώσεις Μοσχολιού για την παραχώρηση των Καπναποθηκών Παπαστράτου στο Δήμο Αγρινίου (ΔΕΙΤΕ VIDEO)

Με συνέντευξή του ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Παπαστράτου και πρώην Δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί και επίσημα την διάλυση του Ιδρύματος Παπαστράτου με αποτέλεσμα η περιουσία του, κινητή (αποθεματικό) και ακίνητη, να περιέλθει στον Δήμο Αγρινίου. Ουσιαστικά οι καπναποθήκες Παπαστράτου θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου και να μπορεί να τα αξιοποιήσει όπως κάθε άλλο περιουσιακό του στοιχείο μαζί με σχεδόν 1,5 εκατ ευρώ (1,470 εκατ. ευρώ) για την αξιοποίηση των κτιρίων. Να υπενθυμίσουμε πως το πενταόροφο τσιμεντένιο κτίριο είχε παραχωρηθεί στο δήμο Αγρινίου από το 2004. Στην συνέντευξη πλην του κ. Μοσχολιού παρέστησαν και τα μέλη του Δ.Σ Γιώργος Γρίνος και Κώστας Μπόκας.

Δημοσιεύτηκε από Συνείδηση Εφημερίδα στις Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

 

ΤοΊδρυμαΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣσυνεστήθηαπότιςεταιρείες «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣΑΝΩΝΥΜΟΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και «ΑΔΕΛΦΟΙΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥΑΝΩΝΥΜΟΣΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 8349/23-10-1988 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Κοτρότσου, όπωςαυτήτροποποιήθηκεμετηνυπ΄αριθμ. 8459/31-01-1999 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου, εγκριθείσης  της  σύστασής του με το από 11-10-1999 Π.Δ. (ΦΕΚ. Β 1944/27-10-1999).

Η αρχική του επωνυμία ήταν «ΙΔΡΥΜΑΤΑΣΟΥΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ».

Με το από 08-05-2003 Π.Δ. (ΦΕΚ. Β 645/ 23-05-2003) εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 τουΟργανισμούτουσχετικάμετηνεπωνυμίατουκαιμετονομάστηκεσε «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ».

Με το από 22-02-2007 Π.Δ. (ΦΕΚ. Β 399/13-03-2007) εγκρίθηκεηεκνέουτροποποίησητουΟργανισμούτουΙδρύματος ,  σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1 (έδρα), 2 (σκοπός), 4 (διοίκηση), 12 (τροποποίηση Οργανισμού) και 13 (διάλυση του ιδρύματος) του Οργανισμού του Ιδρύματος.

Σκοπός του Ιδρύματος (όπωςαυτόςισχύειμετάτιςτροποποιήσειςτου)είναι:

Άρθρο 2 – Σκοπός

«1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η διαπαντός πρόσφορου μέσου υλική και ηθική συμβολή στην εξύψωση του βιοτικού, ανθρωπιστικού και επαγγελματικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού επιπέδου και η άμεση ή έμμεση ενίσχυση κοινωφελών έργων και σκοπών καθώς και η ενίσχυση ενγένεικάθε φιλανθρωπικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα.

  1. Το Ίδρυμα δύναται να συνεργάζεται με άλλα Ιδρύματα που διώκουν ταυτόσημους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και φιλανθρωπικά σωματεία και συλλόγους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρατικούς φορείς και οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμιδών, για την πραγματοποίηση των σκοπών του“.

3 Η με κάθε πρόσφορο μέσο ενίσχυση νέων ανθρώπων για μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιονδήποτε κλάδο και επιστήμη, όταν αυτοί έχουν αποδείξει στη διάρκεια των μαθητικών και των πτυχιακών σπουδών τους ότι δεν αρκούνται στη μετριότητα αλλά φιλοδοξούν να διακριθούν και διεθνώς στο χώρο που επέλεξαν, έχοντας πετύχει την από το νόμο προβλεπόμενη υψηλή βαθμολογία τουλάχιστονΛίαν Καλώς“, και επιλεγείσε επιστημονικά προγράμματα πτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών και συνεχίζουν να επιδεικνύουν τον ίδιο ζήλο και υψηλή βαθμολογία στις σπουδές τους.

Ειδικώς για το Αγρίνιο προβλέπεται:

α) Η στήριξη πολιτιστικών έργων, εκδηλώσεωνήπρογραμμάτωνεπιστημονικού, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, πουναπροάγουνήνασυμβάλλουνστηνανάπτυξητηςπόλεωςκαιόληςτηςπεριοχήςτουΑγρίνιου.

β) Η συμβολή στην περαιτέρω αξιοποίηση των πολλαπλών δωρεών που έχουν γίνει από τις ιδρύτριες εταιρείες και τα μέλη της οικογένειας Παπαστράτου.

γ) Η ανάπτυξη των ωςάνωδραστηριοτήτωνκαιειδικότεραηαξιοποίησημεδραστηριότητεςτουοικοδομικούτετραγώνου, τοοποίοβρίσκεταιστοκέντροτουΑγρίνιουόπου και τα δωριζόμενα ακίνηταμεσκοπόαυτόςοχώροςνακαταστείέναςνέοςπνεύμοναςζωήςγιατηνπόληκαιτηνπεριοχή.

  1. Οι ιδρύτριες εταιρίες ορίζουν ρητώςωςόροντηςδωρεάςτωνσημαντικότατωνπεριουσιακώνστοιχείωντουςότιηκοινωφελήςδραστηριότητατουΙδρύματοςθαπρογραμματίζεταικαιθαορίζεταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιο, το οποίο κατά την ελεύθερη κρίση του, θαπροσδιορίζειτιςπροτεραιότητεςτωνέργωνκαιτωνενεργειώνκαιτοντρόποδράσεωςκαιτηνπραγματοποίησήτους

Άρθρο 3 – ΠεριουσίαΠόροι

Περιουσία (αρχική) του Ιδρύματος, πέραν του χρηματικού κεφαλαίου των 400.000.000 Δραχμών (1.173.881,14 Ευρώ) [αρχική δωρεά 500.000.000 δραχμές, στην οποία παρακρατήθηκε ο προβλεπόμενος φόρος], που δώρισε η εκ των συνιδρυτριών ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣΑ.Β.Ε.Σ., είναι τα ακόλουθα (ήδη εισφερθέντα μετά τη σύσταση του Ιδρύματος) ακίνητα:

  1. «(ι) Πολυόροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας ορόφων τ.μ. 5.884 μετά της περιοχής του το οποίο βρίσκεται στο Αγρίνιο και περικλείεται από τις οδούς ΔεληγιώργηΠαπαϊωάννου ήδη Παπαθανάση και Δαγκλή, δωρεά της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ Α.Κ.Ε.

(ιι) Κτίριο επιφάνειας τ.μ. 120 μετά του οικοπέδου του το οποίο βρίσκεται στο Αγρίνιο και περικλείεται από τις οδούς Δεληγιώργη, Μακρή και Παπαθανάση και οικόπεδο τ.μ. 1.171 επί οδού Δεληγιώργη και δημοτικής οδού, αμφότερα δωρεά της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.

Η συνολική αξία όλων των άνω δωρηθησομένων ακινήτων ανέρχεται (σ.σ. ανερχόταν κατά τον χρόνο σύστασης του Ιδρύματος) στο ποσό των 805.500.000 ΔΡΑΧΜΩΝ.» (2.364.000 Ευρώ).

Σύμφωνα με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού,η αξία των ακινήτων ανέρχεται στο ποσό των 2.320.711,50 €.

  1. Πόροι του Ιδρύματος είναι:

α) οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς το ίδρυμα.

β) τα εισοδήματα από τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος όπως τόκοι από τις καταθέσεις στις τράπεζες του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή οι απο δόσεις άλλων επενδύσεων ή τοποθετήσεων που θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Επιδοτήσεις από διάφορους φορείς.

δ) τα έσοδα από εκδηλώσεις, που δύναται να οργανώνει το Ίδρυμα για συγκεκριμένους κοινωφελείς σκοπούς και των οποίων η είσπραξη δεν θα αναιρεί τον κοινωφελή χαρακτήρα.

Με τη διάταξη του παραπάνω άρθρου 2 παράγραφος 3 εδάφιογ’ του Οργανισμού του Ιδρύματος, προβλέφθηκε ως ειδικότερος σκοπός του Ιδρύματος «…. γ) Η ανάπτυξη των ως άνω (πολιτιστικών κλπ) δραστηριοτήτων και ειδικότερα η αξιοποίηση με δραστηριότητες του οικοδομικού τετραγώνου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Αγρινίουόπου και τα δωριζόμενα ακίνηταμεσκοπόαυτόςοχώροςνακαταστείέναςνέοςπνεύμοναςζωήςγιατηνπόληκαιτηνπεριοχή.»

Ο παραπάνω όρος του Οργανισμού περιέχει τη θέληση των ιδρυτριών εταιρειών τα ανωτέρω ακίνητα να χρησιμοποιηθούν – αξιοποιηθούν για τις κοινωφελείς δραστηριότητες του Ιδρύματος στο Αγρίνιο. Ο όρος αυτός επιβάλει την υποχρεωτική αυτούσια (έστω συν τρέχουσα) διάθεσή τους στις κοινωφελείς δραστηριότητες του Ιδρύματος και συνιστά όρο αναπαλλοτρίωτου, δεδομένου ότι η εκποίησή τους θα καθιστούσε εντελώς αδύνατη την πραγματοποίηση του ειδικότερου αυτού σκοπού του Ιδρύματος, δηλαδή της δραστηριότητας στα ίδια τα ακίνητα.

Μέχρι σήμερα και παρά τις προσπάθειες του ΔΣ του Ιδρύματος, δεν κατέστη εφικτή η αξιοποίηση των παραπάνω ακινήτων – κτιρίων. Δύσκολη  επίσης   είναι και η εκμίσθωσή  τους για την απόκτηση  εισοδήματος και την ανάπτυξη σ΄αυτά των κοινωφελών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και τούτο για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Τακτήριακαιοπεριβάλλωνχώροςέχουνκηρυχθείδιατηρητέααπότοέτος 1990 (Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΑΠ/Γ/1571 /16552/20-11-1990 – ΦΕΚΒ 757/30-11-1990) καιυπάγονταιστιςδιατάξειςειδικήςπροστασίαςτουΝ. 1469/1950, περίπροστασίαςτωνειδικήςκατηγορίαςοικοδομημάτωνκαιέργωντέχνης, μεταγενέστερων του 1830.

Ειδικότερα, τα κτήρια έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης. Υπάγονται σε ειδική προστασία και καμία εργασία, παρέμβαση ή προσθήκη τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό τμήμα των κτηρίων, καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα χώρο δεν είναι δυνατή χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (ΕΠΑΕ).

(β) Επιπλέον, υφίστανται περιορισμοί χρήσης. Ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ. 185) που καταλαμβάνουν τα ακίνητα, έχει χαρακτηρισθεί ως ιδιωτικός κήπος (πράσινο) και τμήμα του ως κοινόχρηστος υπόγειος χώρος στάθμευσης, ενώ τα διατηρητέα κτήρια έχουν περιορισμούς χρήσεων (διοίκηση, πολιτιστικά κέντρα, κτήρια εκπαίδευσης).

Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου με την υπ’ αριθ. 398/4-12-2006 απόφασή του προσδιόρισε την ειδική πολεοδομική χρήση – λειτουργία του υπ’ αριθ. 185 Ο.Τ. (όπου τα ανωτέρω ακίνητα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. Β5 – Β11 &Β12 του π.δ. της 23-2/6-3-1987 (ΦΕΚΔ 166/1987), ως εξής:

(1) Για τα διατηρητέα κτήρια μαζί με τον ελεύθερο χώρο:

– Διοίκηση.

– Πολιτιστικάκτήριακαιενγένειπολιτιστικέςεγκαταστάσεις.

– Κτήρια εκπαίδευσης.

(2) Για τον ακάλυπτο χώρο:

– Ανοικτός ελεύθερος χώρος πράσινου ή υπαίθριος χώρος, εκτός του ΒΑ τμήματος του Ο.Τ. όπου κοινόχρηστος χώρος (υπόγειος χώρος στάθμευσης). (γ) Τα παραπάνω κτήρια χρήζουν εκτεταμένων έργων αποκατάστασης και συντήρησης, ώστε να διασωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Ειδικότερα:

Τα κτήρια ανηγέρθησαν στις αρχές του προηγούμενου (20ου) αιώνα [1920 – 1925]. Είναι λιθόκτιστα με ξύλιν απατώματα και ξύλινες στέγες με κεραμίδια. Χρησιμοποιήθηκαν ως καπναποθήκες και γραφεία μέχρι το 1985. Έκτοτε, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί παρά μόνον περιστασιακά ως εκθεσιακός χώρος. Στο μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου τα υποστυλώματα παραμένουν αυτά της αρχικής κατασκευής τα οποία είναι είτε ξύλινα είτε μεταλλικά. Λόγω της μακρόχρονης δε εγκατάλειψής τους, καθίσταται  δύσκολη η εκμετάλλευσή τους και προκειμένου να καταστούν αξιοποιήσιμα, απαιτούνται εκτεταμένα έργα αποκατάστασης και συντήρησης, ώστε να διασωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Η   αποκατάσταση   και συντήρησή  τους δε,  απαιτεί   πολύ  μεγάλο κόστος .

Το ΔΣ   του  ιδρύματος   κατά  τη  συνεδρίασή  του  στις 24-10-2019 προέβη  σε  μία συνολική αποτίμηση της πορείας του ιδρύματος   από το χρόνο σύστασής  του μέχρι σήμερα,  καταλήγοντας στην άποψη  ,ότι   η περιουσιακή κατάσταση του ιδρύματος ,  σε συνδυασμό   και 1) με   την αδυναμία   αξιοποίησης   της  περιουσίας   του  λόγω   των υφιστάμενων   περιορισμών ,  τόσο  της  ακίνητης  περιουσίας   (περιορισμοί  χρήσης   γης κλπ),  όσο   και   της  κινητής    (  απαγόρευση    ανάλωσης   του  χρηματικού  κεφαλαίου) , 2)   την έλλειψη   δωρεάν   κληρονομικών   και λοιπών   παροχών   προς  το  ίδρυμα , 3) την   παρέλευση  20ετίας   από την ίδρυσή  του ,  χωρίς να  επιτευχθούν   οι  στόχοι του , κλπ, καθιστούν πλέον   ανέφικτη  την εκπλήρωση   των καταστατικών  σκοπών   του   και ότι  θα μπορούσε   να   αξιοποιηθεί   η  περιουσία  του (κυρίως  ακίνητη), εάν   αυτή περιερχόταν   στο  Δήμο Αγρινίου ,  ο  οποίος   έχει  τη  δυνατότητα   με  τις  υπηρεσίες   και την    υλικοτεχνική   υποδομή   που  διαθέτει ,  να  συντηρήσει , αλλά και να  αξιοποιήσει   τα  κτήρια του ιδρύματος , αναπτύσσοντας   στους  χώρους των  κτηρίων συναφείς  δραστηριότητες ,  με  αυτές του ιδρύματος .Μοναδικός δε τρόπος για να   περιέλθει  στο Δήμο Αγρινίου, είναι η   διάλυση του ιδρύματος, οπότε   και σύμφωνα  με  το άρθρο 13 του Κανονισμού του,αυτή   περιέρχεται  στο Δήμο Αγρινίου.

Το ΔΣ   του ιδρύματος   συνηγορεί   σε  μία  τέτοια  λύση,  με  την προυπόθεση  βεβαίως , ότι θα   γίνει αποδεκτή   από το Δήμο Αγρινίου   η περιέλευση    της περιουσίας του ιδρύματος σ΄αυτόν  και  υπό τον όρο αξιοποίησής   της στην κατεύθυνση  επίτευξης   παρεμφερών  με  το  ίδρυμα  σκοπών   και    ότι  το χρηματικό του κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σήμερα  στο ποσό   των 1.472.963,45€ ,  μη   υπολογιζομένων  των τρεχουσών υποχρεώσεών του   μέχρι  και την  οριστική  διάλυσή  του , δεν θα αναλωθεί  για οποιουσδήποτε  άλλους σκοπούς , πλην αυτών που κατατείνουν  στην προστασία και αξιοποίηση   των παραπάνω  ακινήτων κτηρίων,  αλλά  θα κατατεθεί   για  το λόγο  αυτό   στο  ταμείο   του Δήμου   σε  ειδικό κωδικό   του  προυπολογισμού  του Δήμου.

 Για το ΔΣ του  Ιδρύματος

   Παύλος Π. Μοσχολιός

Ιστορική εξέλιξη! Στο δήμο Αγρινίου παραχωρούνται τα δύο κτίρια των καπναποθηκών Παπαστράτου

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr