ΟΑΕΔ: Τα αποτελέσματα για τις 8.933 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Αναλυτικά οι πίνακες

Αναρτήθηκαν τη Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 8.933 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».

Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ανέργων, καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος.

Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους
  • Από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων

Ενστάσεις έως 3 Μαΐου

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, δηλαδή από την Τρίτη 30-04- 2019 και ώρα 10:00 έως και την Παρασκευή 03-05-2019 και ώρα 12:00.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της Παρασκευής 03-05-2019 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση.

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων 

Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων

Σχέδιο για χιλιάδες προσλήψεις σε δήμους, περιφέρειες ενόψει εκλογών