Ο Βυζαντινός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Λεσίνι Μεσολογγίου μέσα από τον φακό του Γ. Γιαννακόπουλου

Ο Βυζαντινός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου στο Λεσίνι Μεσολογγίου μέσα από τον φακό του Γ. Γιαννακόπουλου

Κυριακή της Σαμαρείτιδος