Net Metering: Δεύτερη ευκαιρία στην αυτοπαραγωγή

Η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει να ενημερώσει τους παραγωγούς γύρω από τα Σχέδια Βελτίωσης και το Net Metering που εντάσσεται σε αυτά, μέχρι την τελική ένταξή τους στο πρόγραμμα

Σε εξέλιξη είναι αυτή την περίοδο οι αιτήσεις για την ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης, με το χρονικό περιθώριο να έχει δοθεί έως και τις 2 Απριλίου 2018. Το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει ως στόχο τον εκσυχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έτσι ώστε να βελτιώσουν τις παραγωγικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Στα Σχέδια Βελτίωσης εντάσσεται και το λεγόμενο Net Metering (Αυτοπαραγωγή), δηλαδή η διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο.

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Συγκεκριμένα,ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Με άλλα λόγια το Net Metering (Αυτοπαραγωγή) είναι η διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο. Σημειώνουμε ότι οι ανάγκες σε ενέργεια είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα για την παραγωγή, αφού το ενεργειακό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας μάλιστα στη φυτική παραγωγή το 60% του συνολικού κόστους.

Με το πρόγραμμα net metering οι αγρότες μπορούν να μπουν σε αυτό που ονομάζουμε «συμψηφισμό ενέργειας», δηλαδή να μπορούν να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα και η ενέργεια που θα παράγουν να συμψηφίζεται με αυτήν της κατανάλωσης. Με απλά λόγια, να παράγουν οι ίδιοι την ενέργεια που χρειάζονται! Με δεδομένο ότι το Νet Metering είναι στις επιλέξιμες δαπάνες των Σχεδίων Βελτίωσης Ένωση Αγρινίου, ο Συνεταιρισμός που πρωτοστάτησε στο θέμα των αγροτικών φωτοβολταϊκών, ανοίγοντας το δρόμο για επενδύσεις εκατομμυρίων στην Αιτωλοακαρνανία, είναι ξανά στην πρώτη γραμμή, με το οργανωμένο Τμήμα Φωτοβολταϊκών που ήδη διαθέτει, με την εμπειρία ετών και στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με την τεχνογνωσία και τη σημαντική διαδρομή που ήδη έχει καταγράψει και η οποία αναγνωρίζεται πανελλαδικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικών Μελετών της Ένωσης Αγρινίου, στα τηλέφωνα 2641.0.69026-28-32 ή απευθείας στα κεντρικά μας γραφεία, Παπαϊωαννου 23, Αγρίνιο για να συμπληρώσουν τον φάκελο ένταξής τους για τα Σχέδια Βελτίωσης και να ενημερωθούν αναλυτικά γύρω από το Net Metering. Δικαιούχοι ενίσχυσης θα είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ή ομάδες αυτών) που κατέχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις και έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Στο γεωργικό τομέα, επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση θα είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες καθώς και η χρήση ΑΠΕ σε υφιστάμενες γεωτρήσεις. Στο δε κτηνοτροφικό, οι  κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με υφιστάμενη σταβλική εγκατάσταση, καθώς και όσες αποσκοπούν σε μείωση των εκπομπών αερίων. Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμες επενδύσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται σε 75% για τα μικρά νησιά του Αιγαίου (περιφέρειες Βόρειου και Νότιου Αιγαίου), 50% στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης και 40% στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής. Σε περιπτώσεις νέων γεωργών, συλλογικών επενδύσεων και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα, το ποσοστά αυτά θα μπορούν να προσαυξηθούν.

e-ea.gr

Αγρίνιο: Απίστευτη καραμπόλα έξι οχημάτων στην Εθνική Οδό! (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)