Νέος ειδικευόμενος παθολόγος στο νοσοκομείο Μεσολογγίου

Με το αριθμ. πρωτ.: 303566/4160/8-11-2017 έγγραφό της η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας , Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος απέστειλε τα σχετικά δικαιολογητικά για την τοποθέτηση κατά προτεραιότητα σε κενή θέση νέου ειδικευόμενου ιατρού στην ειδικότητα της παθολογίας στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Η τυπική διαδικασία τοποθέτησης  και ανάληψης υπηρεσίας θα περαιωθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2017.

Σύλληψη 62χρονου για ναρκωτικά στη Λευκάδα