Νέα υποψηφιότητα στο συνδυασμό του Νίκου Καραπάνου (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος καλωσορίζει στο Συνδυασμό «δήμος για τα παιδιά μας», την κυρία Σινάνη Γιώτα του Γεωργίου, Πτυχιούχο Πανεπιστημίου Πατρών-Νηπιαγωγό -ιδιωτική υπάλληλο από την Κατοχή.

Σε δήλωσή της:

Ωςενεργόμέλοςτηςτοπικήςμαςκοινωνίαςεπέλεξαστα 27 μουχρόνιαναζήσωκαιναδραστηριοποιηθώστοντόπομουγιατί πιστεύω σε αυτόν. ΣυστρατεύομαιμετονΔήμαρχομαςΝίκοΚαραπάνο γιανασυνεχίσειμενέαμεγάληλαϊκήεντολήτοσπουδαίοέργο πουέχειξεκινήσειγιατοΜεσολόγγικαιταχωριάμας . ΖήτωαπόόλουςτουςνέουςτουΔήμουμαςναστηρίξουντοσυνδυασμό «δήμος για τα παιδιά μας» πουείναικαιημοναδικήσοβαρήαυτοδιοικητική πρόταση για να πάει μπροστά ο τόπος μας.

ΣΙΝΑΝΗ ΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αγρίνιο: Ο Γιώργος Παπαναστασίου εγκαινιάζει τις Δομές Αστέγων