ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΝέα πρόστιμα από το Τμήμα Εμπορίου Αγρινίου σε επιχειρήσεις

Νέα πρόστιμα από το Τμήμα Εμπορίου Αγρινίου σε επιχειρήσεις

Νέα πρόστιμα από το Τμήμα Εμπορίου Αγρινίου σε επιχειρήσεις

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  92047/1467/27-3-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) σε επιχειρηματία (Εμπόριο Ειδών Υγραερίου) στο Αγρίνιο

επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από Μικτό Κλιμάκιο Ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου & Αστυνομικούς του Α/Τ Αγρινίου σε όχημα της επιχείρησης διαπιστώθηκε να μεταφέρει φιάλες υγραερίου χωρίς να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών (Δελτίο-Αποστολής-Τιμολόγια).

  1. Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 13 του Ν. 4177/2013, του άρθρου 80 παρ.1

της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017)  – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)», για την οποία προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 80 παρ.3α της ΥΑ  91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017)  ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500ΕΥΡΩ).

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ  92054/1468/27-3-2018 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων  ευρώ (1.000€) Εμπόριο Αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Κορινθίας

   επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από Μικτό Κλιμάκιο Ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου & Αστυνομικούς του Α/Τ Αγρινίου, σε όχημα διαπιστώθηκε να μεταφέρει διάφορα είδη (κρασιά, ελαιόλαδα, πυρηνέλαια κλπ) , έχοντας συμπληρωμένο με ελλιπή στοιχεία (ακριβής μεταφερόμενη ποσότητα) το υπ΄αρ. 2/22-3-2018 συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 13 του Ν. 4177/2013,  του άρθρου 80 παρ. 1&2 της ΥΑ 91354/2017 (ΦΕΚ 2983 Β΄/ 30-8-2017)  – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)», για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 80 παρ.3γ της ΥΑ /Α2-91354/2017 ύψους χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ.

Τρέχει το έργο επέκτασης του Βιολογικού στο Αγρίνιο

 

 

 

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr