ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ: «Σκάνδαλο η προκήρυξη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό»

Ευφυής γεωργία: το παιχνίδι που με σημαδεμένα χαρτιά έπαιξαν οι συνδαιτημόνες ενός γεύματος, η επίγευση του οποίου είναι πικρή.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, με απόφαση του Διοικητικού της  Συμβουλίου, το οποίο συνήλθε την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και διεξοδικά συζήτησε τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των 31 εκατομμυρίων ευρώ και τον υψηλής ευκρίνειας φωτογραφικό διαγωνισμό για τον «ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα», τον οποίο και ως φορέας εκπροσώπησης χιλιάδων παραγωγών σε όλη τη χώρα αρνήθηκε να «νομιμοποιήσει» με τη συμμετοχή της, δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο και κάθε θεσμική δυνατότητα, προκειμένου να καταδείξει στο σύνολο της ελληνική κοινωνίας την άθλια μεθόδευση σε βάρος των αγροτών και την ευθεία παραβίαση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Σημειώνουμε ότι η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, χωρίς να παραβλέπει τα μεγάλα προβλήματα του χώρου, που, δυστυχώς, παραμένουν άλυτα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευφυούς γεωργίας και την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα, μέσω του σχήματος «ΑγροΕνόρασις», στο οποίο μετέχουν μεγάλοι Συνεταιρισμοί, Πανεπιστήμια και εταιρείες τεχνολογίας αιχμής, έχοντας μάλιστα από ετών εφαρμόσει πιλοτικά προγράμματα γεωργίας ακριβείας, διεκδικεί και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα.

Η ομόθυμη απόφαση του Δ. Σ. της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ είναι να συμμετέχει σε κάθε υγιή προσπάθεια. Και στον σχετικό διαγωνισμό, όταν αυτός επαναπροκηρυχθεί, δίνοντας τη δυνατότητα επί ίσοις όροις να μετέχουν όλοι όσοι το επιθυμούν, ώστε μεταξύ πολλών προτάσεων/λύσεων, η πολιτεία να επιλέξει την πλέον πρόσφορη.

Κάτι που, φυσικά, δεν συνέβη με την προκήρυξη του υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, αφού η προκήρυξη είχε έτσι «φιλοτεχνηθεί», ώστε μόνο μια εταιρεία ιδιωτικών και αλλότριων συμφερόντων να πληροί τις προϋποθέσεις.

Πρόκειται για μια διαδικασία έντεχνου αποκλεισμού άλλων ενδιαφερομένων, αφού το περιθώριο του ενός (1) μηνός που έδινε ο εν λόγο Διεθνής Διαγωνισμός για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής, έδινε εξ αρχής την αίσθηση ότι μόνο αν κάποιος ήταν εκ των προτέρων ενήμερος και είχε προετοιμαστεί θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. Αίσθηση που έγινε βεβαιότητα όταν αγνοήθηκε το μπαράζ αιτημάτων για δίμηνη παράταση, απολύτως επιβεβλημένη δε και από το γεγονός ότι πολλές περιοχές της χώρας είχαν κηρυχθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, αδυνατώντας να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτεί ένας πολύπλοκος και δαιδαλώδης τέτοιος Διεθνής Διαγωνισμός (μόνο για την ηλεκτρονική υπογραφή χρειάζεται κανείς δέκα ημέρες!).

Αγνόησαν παράλληλα τις επίσημες καταγγελίες της επιστημονικής κοινότητας, που αποδόμησε πλήρως την προκήρυξη, αγνοήσαν τις δικές μας καταγγελίες, αδιαφόρησαν για την κοινωνική κατακραυγή της «προκαταβολικής δημοπρασίας κλεμμένων αγαθών».

Και στα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε ο Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, η απάντηση ήταν πως ένας κτηνοτροφικός συνεταιρισμός δεν έχει έννομο συμφέρον για μια προκήρυξη έργου ευφυούς γεωργίας!!!

Με άλλα λόγια, στην αναφορά ότι «ο διαγωνισμός είναι στημένος», στην καταγγελία ότι πρόκειται για σκάνδαλο, ότι χαρίζουν σε ημετέρους 31 εκατ. ευρώ, η απάντηση ήταν «και εσάς τι σας νοιάζει;»!!!

Το ότι οι κτηνοτρόφοι της χώρας καλλιεργούν εκατομμύρια στρέμματα με καλαμπόκι, μηδική, βίκο, κριθάρι και τόσα άλλα κτηνοτροφικά φυτά, προφανώς το αγνοούν. Όπως αγνοούν και τη Συνθήκη της Γενεύης, τον καταστατικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωση, δηλαδή το ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο σαφώς ορίζει ότι και ο κτηνοτρόφος είναι αγρότης.

Γίνεται, λοιπόν, σαφές, ότι οι αποφάσεις έχουν προ πολλού ληφθεί και καθόλου δεν δείχνουν οι ιθύνοντες να συγκινούνται απ’ το γεγονός ότι η συναλλαγή έχει αποκαλυφθεί.

Ωστόσο, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ αναμένει την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), στην οποία έχει προσφύγει, καταθέτοντας μια σειρά από νομικά επιχειρήματα που με σαφήνεια αποδεικνύουν ότι ο εν λόγο διαγωνισμός ήταν απολύτως φωτογραφικός και πρέπει να ακυρωθεί.

Ακολουθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον χρειαστεί.

Πέραν του διαδικαστικού και νομικού χαρακτήρα της όλης υπόθεσης όμως, υπάρχει και η ηθική διάσταση. Όπως και το πολιτικό σκέλος.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Π

(1)   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟ Ονομασία φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί την Προσφυγή:

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Ν.ΑΧΑΙΑΣ

Διεύθυνση :  Κων.Φάσου & Αγ.Λαύρας, TK 25001, Καλάβρυτα Αχαΐας

(2)         ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ονομασία : Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Διεύθυνση : Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο Τ.Κ. 18346

 

(3)   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

13.02.2019

(5) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των 25.000.000,00€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 31.000.000,00€, ΦΠΑ 24%:  6.000.000,00€)

(4)   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ΕΡΓΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

CPV : 38126000‐4, 72000000‐5 , 48000000-8, , 72222300-0, 72262000-9, , 80533100-0, 79342200-5

(6) ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

(7) ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

15.000 ευρώ

(επισυνάπτεται στο παρόν έντυπο)

 

(8) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 

 

 

 

(9) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Ονομασία και συνοπτική περιγραφή της Διακήρυξης Σύμβασης

 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα». Το έργο αφορά στη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ουσιαστικά η πλατφόρμα θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Β. Ημερομηνία προκήρυξης και δημοσίευσης των όρων της διαδικασίας σύναψης της

σύμβασης

Ημερομηνία Προκήρυξης: 13.02.2019 Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ: 18.02.2019

Γ. Ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του προσφεύγοντος

Δ. Ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης

Τεκμαιρόμενη γνώση την 05.03.2019 (ήτοι μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ)

 

10) ΛΟΓΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Με την από 13.02.2019 διακήρυξη η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. προκήρυξε Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», προϋπολογισμού 25.000.000,00€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 31.000.000,00€). Ημέρα έναρξης υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 18.02.2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 18.03.2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00.

Κατά της ως άνω διακήρυξης καταθέτω νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα προσφυγή μου, καθώς θίγομαι ευθέως και ζημιώνομαι καίρια, όχι μόνο οικονομικά αλλά και ηθικά και επαγγελματικά, καθώς πρόκειται για διακήρυξη στην οποία υπάρχουν όροι που αποκλείουν αδικαιολόγητα τη συμμετοχή μου υπέρ άλλων υποψηφίων και περιλαμβάνει ασαφείς όρους παραβιάζοντας θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατ΄ άρθρο 18 του Ν. 4412/2016, για το λόγο αυτό ζητώ την ακύρωσή της για τους κάτωθι παραδεκτούς, νομικά και ουσιαστικά βάσιμους λόγους:

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Στο σημ. 74 του Προοιμίου της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζεται ότι: «Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους αγοραστές του Δημοσίου πρέπει να επιτρέπουν το άνοιγμα των δημόσιων προμηθειών στον ανταγωνισμό καθώς και την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των προτύπων για τεχνικές λύσεις και των τεχνικών προδιαγραφών στην αγορά..» Κατά συνέπεια, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω απαιτήσεων που να ευνοούν έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αντικατοπτρίζοντας βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών, υπηρεσιών ή Έργων που παρέχονται συνήθως από τον οικονομικό φορέα αυτό. Η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο….».

Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι:

«1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων.

Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.»

Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 προβλέπει ρητά, ενσωματώνοντας τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών Δικαστηρίων, προκειμένου να εξασφαλίσει την βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες ισχύουν ανεξαρτήτως είδους ή αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης.

Ειδικότερα, κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν:

·        να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις,

·        να ενεργούν με διαφάνεια,

·        να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, να τηρούν την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης

·        να τηρούν την αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος,

·        να τηρούν την αρχή της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών,

·        να τηρούν την αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού,

·        να τηρούν την αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης,

·        κατά τον σχεδιασμό μίας διαδικασίας ανάθεσης να μην αποσκοπούν στην εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221) ή στον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού,

·        να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το σκοπό αυτό δημοσίων πόρων.

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει κυρίως ότι οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να είναι γνωστοί σε όλους τους υποψήφιους αναδόχους και να εφαρμόζονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, ενώ κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανόνας της ίσης μεταχείρισης απαγορεύει όχι μόνον τις εμφανείς διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, αλλά και κάθε μορφή συγκαλυμμένης διάκρισης, η οποία, κατ΄ εφαρμογήν άλλων κριτηρίων διάκρισης, καταλήγει στην πράξη στο ίδιο αποτέλεσμα (βλ. ΔΕΚ απόφαση της 28-6-2012, Georges Erny, C-172/11, ΔΕΚ απόφαση της 23ης Μαΐου 1996, C-237/94, O’ Flynn, Συλλογή 1996, σ. Ι-2617, σκ. 17)

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας προϋποθέτει, περαιτέρω, ότι όλοι οι όροι και τρόποι διεξαγωγής της διαδικασίας αναθέσεως πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, κατά τρόπον ώστε, αφενός να παρέχεται σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και κανονικά επιμελείς υποψηφίους η δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενό τους και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθίσταται δυνατός ο εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικός και επί ίσοις όροις έλεγχος του αν οι προσφορές των υποψηφίων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση (βλ. ΔΕΕ απόφαση της 29ης Απριλίου 2004, C-496/1999 CAS Succhi di Frutta SpA).

Τέλος σύμφωνα με τα εδάφια α΄ και β΄ του άρθρου 48 Ν. 4412/2016:

«Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση που σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 46 ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών.»

ΙΙΙ. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

1ος ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙ  ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΗΣ (άρθρο 3.2.1.1 της διακήρυξης).

Σύμφωνα με τα άρθρα 3.2.1 και 3.2.1.1 της διακήρυξης (σελ. 74-75 της διακήρυξης) προβλέπονται τα εξής:

«3.2.1.            Πανελλαδική υποδομή σταθμών συλλογής δεδομένων

Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου μέτρησης ατμοσφαιρικών και εδαφικών παραμέτρων για την κάλυψη των διαφορετικών κλιματικών και εδαφικών ζωνών καλλιεργήσιμης έκτασης, που αντιστοιχεί στο 60% της παραγόμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων. Συνολικά, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση 6.500 τηλεμετρικών σταθμών εντός καλλιεργήσιμης έκτασης, μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η μέτρηση και καταγραφή εδαφικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων και οι οποίοι θα καλύψουν και τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα εγκατασταθούν σε τρεις (3) παρτίδες, όπως παρουσιάζεται σε ακόλουθη παράγραφο (3.2.1.3).

Οι σταθμοί συλλογής που θα αποτελούν τους κόμβους του δικτύου θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από καινοτόμο αρθρωτό, συμπαγές, εύρωστο και ευέλικτο σχεδιασμό και αρχιτεκτονική. Τα παραπάνω προϋποθέτουν τεχνολογικά εξελιγμένη ηλεκτρονική σχεδίαση και ανάπτυξη, εξελιγμένο σύστημα συλλογής και διαχείρισης ενέργειας καθώς και δυνατότητες ασύρματης επικοινωνίας τόσο μεταξύ των λοιπών κόμβων του δικτύου όσο και με την τεχνολογική υποδομή της πλατφόρμας συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης δεδομένων, που θα προκύψει στο πλαίσιο του παρόντος έργου. Επιπλέον, μέσω της αρθρωτής σχεδίασης θα δύναται να επιτευχθεί η επέκταση της λειτουργικότητας και σε άλλους τομείς μελλοντικά, με τις ελάχιστες δυνατές παρεμβάσεις στη λειτουργία τους (π.χ. κτηνοτροφία, θερμοκήπια κλπ.) καθώς και η μέτρηση πρόσθετων παραμέτρων με προσθήκη επιπλέον αισθητήρων εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επισημαίνεται ότι οι σταθμοί συλλογής θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από φορητότητα, ώστε να δύναται να μετακινηθούν για να προσαρμοστούν σε νέες επιχειρηματικές ανάγκες ή να βελτιωθεί η χωρική τοποθέτηση και η αξιοπιστία του συνολικού δικτύου.

Αναλυτικότερα, οι σταθμοί θα πρέπει να διαθέτουν ενεργειακή αυτονομία με αξιοποίηση ενσωματωμένου ηλιακού πάνελ και μπαταρίας, ώστε να επιτυγχάνεται η τροφοδότηση ακόμα και σε περιόδους χαμηλής ηλιοφάνειας, να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο και υλικά ώστε να αντέχουν σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (χαλάζι, βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους, ακραίες θερμοκρασίες κλπ.) και στο χημικό περιβάλλον της καλλιέργειας (λόγω ψεκασμών, λιπάνσεων, κλπ.) και να διαθέτουν δυνατότητες ειδικής αντικλεπτικής ειδοποίησης σε περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης απομάκρυνσης / μετακίνησης του σταθμού ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα κλοπής / καταστροφής.

Στη τεχνική του προσφορά, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, να τεκμηριώσει την επάρκεια του υπό προμήθεια εξοπλισμού στις παραπάνω απαιτήσεις.

3.2.1.1. Μελέτη Χωροθέτησης κόμβων δικτύου

Βασικό προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση των σταθμών συλλογής δεδομένων και τη διαμόρφωση του πανελλαδικού δικτύου σταθμών, αποτελεί η χρήση από τον Ανάδοχο εξειδικευμένης μεθοδολογίας, από την οποία θα προκύψει το πλήθος των μικροκλιματικών και εδαφικών ζωνών της Ελλάδας και κατ’ επέκταση η χωρική κατανομή των σταθμών ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της παραγωγικής γης. Ο υποψήφιος ανάδοχος, στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς, οφείλει να παρουσιάσει μία προκαταρκτική μελέτη χωροθέτησης, από την οποία θα προκύπτει η μεθοδολογία η οποία πρόκειται να ακολουθηθεί στο πλαίσιο του έργου για την εκπόνηση της μελέτης χωροθέτησης, τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν, οι πηγές δεδομένων από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία αυτά και απόσπασμα χάρτη όπου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και προσεγγιστικά οι θέσεις εγκατάστασης των σταθμών της πρώτης παρτίδας (ήτοι 1.000 σταθμοί). Η ανωτέρω προκαταρκτική μελέτη θα πραγματοποιηθεί βάσει της πρότασης του υποψηφίου αναδόχου σχετικά με τις είκοσι (20) πιο παραγωγικές καλλιέργειες.

Μετά από την εγκατάσταση της πρώτης παρτίδας και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, απαιτείται η επικαιροποίηση της μελέτης χωροθέτησης, μέσω της οποίας θα προκύπτουν οι θέσεις εγκατάστασης των πρόσθετων σταθμών (κάθε νέας τμηματικής εγκατάστασης), οι πιθανές νέες θέσεις εγκατάστασης των υφιστάμενων σταθμών (όλων των προηγούμενων τμηματικών εγκαταστάσεων) και εν τέλει θα διαμορφώνεται εκ νέου το πανελλαδικό δίκτυο σταθμών. Ουσιαστικά με κάθε τμηματική εγκατάσταση, το δίκτυο σταθμών θα πυκνώνει όλο και περισσότερο, με σκοπό την παροχή μετρήσεων, επαυξημένης ακρίβειας, σε επίπεδο μικροκλιματικής / εδαφολογικής ζώνης. Οι ακριβείς ημερομηνίες τμηματικών εγκαταστάσεων θα προσδιοριστούν κατά τη μελέτη εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της Μελέτης Χωροθέτησης, ο Ανάδοχος καλείται να λάβει υπόψη του, τις γενικές οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές που ορίζονται από τον παγκόσμιο μετεωρολογικό οργανισμό WMO.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τον παραγωγό που εκμεταλλεύεται το αγροτεμάχιο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του σταθμού, και την διασφάλιση της συγκαταθεσής του

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.1.1 της διακήρυξης απαιτείται από τον υποψήφιο ανάδοχο να παρουσιάσει στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς του, προκαταρκτική μελέτη χωροθέτησης, από την οποία θα προκύπτει η μεθοδολογία η οποία πρόκειται να ακολουθηθεί στο πλαίσιο του έργου για την εκπόνηση της μελέτης χωροθέτησης, τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν, οι πηγές δεδομένων από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία αυτά και απόσπασμα χάρτη όπου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και προσεγγιστικά οι θέσεις εγκατάστασης των σταθμών της πρώτης παρτίδας (ήτοι 1.000 σταθμοί). Ο παραπάνω όρος της διακήρυξης προκειμένου να υλοποιηθεί από τους υποψήφιους αναδόχους προϋποθέτει συνεννόηση και συμφωνία με τους ιδιοκτήτες (αγρότες) των χώρων (αγρών) των σημείων εγκατάστασης, όπως και πλήρη εποπτική γνώση όλων των δεδομένων των αγροτικών καλλιεργειών και των ιδιοκτησιών σε όλη την επικράτεια, στοιχεία που θα έπρεπε εκ των ων ουκ άνευ να παρέχονται στα έγγραφα της διακήρυξης και με τις επιφυλάξεις του GDPR περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή προκειμένου να εκπονηθεί η μεθοδολογία η οποία απαιτείται από την διακήρυξη θα έπρεπε να δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα για την χωροθέτηση, πλην όμως τέτοια πρόσβαση δεν δίνεται. Με βάση τα παραπάνω η διακήρυξη παρέχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε υποψήφιο ο οποίος έχει ειδική πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και ειδικότερα στην εταιρία NEUROPUBLIC S.A. Από το 2006, η NEUROPUBLIC S.A. είναι ο βασικός προμηθευτής του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) όσον αφορά στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων σχετιζόμενων με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την Αγροτική Ανάπτυξη (βλ. εκτύπωση από το site της ως άνω εταιρίας). Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας της με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε αποτελεί ανάδοχο συντήρησης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του ΟΣΔΕ. Το  Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές. Πρόκειται για μία τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων και των δικαιωμάτων ενίσχυσης, και την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει αίτηση ενίσχυσης. Λόγω αυτής της ιδιότητάς της η ως άνω εταιρία έχει απεριόριστη πρόσβαση στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, στο οποίο υποβάλλουν τα στοιχεία τους όλοι οι αγρότες με αποτέλεσμα να καθίσταται η μόνη δυνάμενη να συμμετέχει ως συνέπεια της προδιαγραφής του άρθρου 3.2.1.1 της διακήρυξης, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να εκπονήσει την προκαταρκτική μελέτη χωροθέτησης αφού έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, στα οποία δεν έχουμε οι λοιποί υποψήφιοι.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο σχετικός όρος της διακήρυξης είναι φωτογραφικός καθώς παραβιάζει ευθέως τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, περιορίζοντας τεχνητά τον ανταγωνισμό μέσω απαιτήσεων που ευνοούν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα σε βάρος των υπολοίπων και πρέπει να ακυρωθεί.

2ος ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2.2.6 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 60% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην παρ. 2 του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης ορίζεται: «2. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποδείξει την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, υποβάλλοντας λίστα αντιστοίχων έργων κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017) στα οποία θα καλύπτονται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•            Μέγεθος της καλλιεργήσιμης έκτασης. Τα υποβαλλόμενα έργα θα πρέπει να καλύπτουν αθροιστικά καλλιεργήσιμη έκταση τουλάχιστον 500.000 στρεμμάτων. Ως μέγιστη –τεχνικά- αποδεκτή εμβέλεια κάλυψης εδάφους ανά εγκατεστημένο σταθμό συλλογής δεδομένων, νοείται ακτίνα δύο (2) km από τη θέση εγκατάστασης του σταθμού (η θέση του σταθμού απαιτείται να βρίσκεται εντός καλλιεργήσιμης έκτασης). Για την τεκμηρίωση της καλυπτόμενης καλλιεργήσιμης έκτασης απαιτείται να παραδοθούν οι θέσεις εγκατάστασης σταθμών συλλογής δεδομένων (ακρίβεια ±500m.)

•            Είδος της καλλιέργειας. Τα υποβαλλόμενα έργα θα πρέπει να αφορούν κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) διαφορετικές καλλιέργειες των ομάδων καλλιεργειών που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου (Παράρτημα Ι)

•            Προσαρμογή των συστημάτων και υπηρεσιών σε διαφορετικά κλιματολογικά και εδαφολογικά δεδομένα. Τα υποβαλλόμενα έργα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί σε τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές

Επιπλέον στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες Συμμόρφωσης-Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής (πεδίο 3) ορίζεται: «Κάλυψη των διαφορετικών κλιματικών και εδαφικών ζωνών καλλιεργήσιμης έκτασης που αντιστοιχεί στο 60% της παραγόμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας»

Οι ως άνω απαιτήσεις της διακήρυξης, σύμφωνα με τις οποίες για τα έτη 2015, 2016 και 2017 πρέπει να καλύπτει ο προσφέρον οικονοµικός φορέας αθροιστικά καλλιεργήσιµη έκταση τουλάχιστον 500.000 στρεµµάτων, τα υποβαλλόµενα έργα να αφορούν σε τουλάχιστον δέκα διαφορετικές καλλιέργειες, να έχουν ήδη υλοποιηθεί σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και η κάλυψη των διαφορετικών κλιματικών και εδαφικών ζωνών καλλιεργήσιμης έκτασης να αντιστοιχεί στο 60% της παραγόμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, αποτελούν σε κάθε περίπτωση φωτογραφικούς όρους και δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένο υποψήφιο, κατά παράβαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, αφού μόνο αυτός καλύπτει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα η εταιρία NEUROPUBLIC S.A., κοινών συμφερόντων με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, έχοντας αναπτύξει εξ ολοκλήρου το σύστημα GAIASENSE στην Ελλάδα είναι η μόνη που μπορεί να καλύψει τέτοιες αυστηρές προϋποθέσεις (βλ. εκτύπωση από σελίδα GAIASENSE – http://www.gaiasense.gr/gaiasense “Σήμερα το gaiasense καλύπτει περισσότερα από δέκα διαφορετικά είδη καλλιεργειών και η υποδομή του είναι εγκατεστημένη σε 12 διαφορετικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα καλύπτοντας περισσότερα από διακόσιες χιλιάδες στρέμματα.»)

Τέλος ενδεικτικό στοιχείο της μεροληπτικότητας της προκείμενης διακήρυξης, η οποία αναπόδραστα οδηγεί στο να ανακηρυχθεί ανάδοχος η εταιρία NEUROPUBLIC S.A. (κοινών συμφερόντων με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, και οι δύο αποτελούν συντελεστές του συστήματος GAIASENSE  βλ. έντυπο «ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ» της GAIASENSE) είναι και το γεγονός ότι στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής κ. Στέλιος Ράλλης, ο οποίος εκεί προανήγγειλε την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, αναφερόμενος μάλιστα και σε συγκεκριμένους όρους της διακήρυξης, όπως ότι θα εγκατασταθούν 6.500 σταθμοί σε 13 περιφέρειες της χώρας, από τους οποίους οι 1.000 σταθμοί θα εγκατασταθούν στο πρώτο τρίμηνο, οι άλλοι 1.000 στο επόμενο, με ορίζοντα υλοποίησης του έργου στο ένα έτος (βλ. ομιλία Στέλιου Ράλλη στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της GAIASENSE   https://www.youtube.com/watch?v=9-yokaoj0z8)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι σχετικοί όροι της διακήρυξης πρέπει να ακυρωθούν καθώς παραβιάζουν ευθέως τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της διαφάνειας.

3ος ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΟ 3.3.2 της διακήρυξης)

Σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ: Τεχνική Ικανότητα του Παραρτήματος ΧΙΙ του Ν. 4412/2016 προβλέπεται:

«Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 75:

α) οι ακόλουθοι κατάλογοι:

i) κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών· όπου κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία,

ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Όπου κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία·

β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου· για την εκτέλεση του έργου·

γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του·

δ) αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης·

ε) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματος της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, όπου κριθεί απαραίτητο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας·

στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης·

ζ) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης·

η) δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια·

θ) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης·

ι) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας·

ια) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται:

i) δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,

ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα.»

Στο άρθρο 3.3.2 της διακήρυξης ορίζεται:

«3.3.2 Ομάδα Έργου

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στη προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για την ομάδα έργου που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου. Επιπλέον θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος ο οποίος θα αναλάβει την παρακολούθηση του επιστημονικού αντικειμένου του έργου καθώς και οι Υπεύθυνοι των Φάσεων υλοποίησης και των επιμέρους ομάδων εργασίας.

Για κάθε μέλος της ομάδας του έργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο έργο, το αντικείμενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης κλπ, ενώ σε κατάλληλο σημείο της προσφοράς θα παρατίθεται τυποποιημένο συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της ΕΠΠΕ. Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει κατά τη διαδικασία της υλοποίησης, αδυναμία συγκεκριμένων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, ζητά  την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της.

Η ομάδα έργου του Αναδόχου θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τους παρακάτω ρόλους, κατ’ ελάχιστο.

Ομάδα Εργασίας Ρόλος στην ομάδα έργου Πλήθος
Διοίκηση Έργου Υπεύθυνος Έργου 1
  Αν. Υπεύθυνος Έργου 1
  Επιστημονικός Υπεύθυνος 1
  Υπεύθυνος Ποιότητας και Ασφάλειας 1
  Υπεύθυνος Φάσης (1) 1
  Υπεύθυνος Φάσης (2) 1
  Αν. Υπεύθυνος Φάσης (2) 1
  Υπεύθυνος Φάσης (3) 1
  Υπεύθυνος Φάσης (4) 1
Ανάλυση Δεδομένων Υπεύθυνος Ανάλυσης Δεδομένων 1
  Αναλυτής Δεδομένων 2
  Υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδομένων τηλεπισκόπησης 1
Εγκατάσταση Σταθμών Υπεύθυνος τοπικών εγκαταστάσεων 13
  Τεχνικός επίλυσης ηλεκτρονικών προβλημάτων σταθμών 2
  Τεχνικοί Εγκατάστασης 26
Υποστήριξη Σταθμών Γεωπόνος (παρακολούθηση δεδομένων και ορθής λειτουργίας σταθμών – απομακρυσμένα) 2
  Στέλεχος επιστήμης πληροφορικής (παρακολούθηση δεδομένων και ορθής λειτουργίας σταθμών – απομακρυσμένα) 1
  Τεχνικός επίλυσης προβλημάτων στη διασύνδεση του σταθμού (απομακρυσμένα) 2
  Στελέχη υποδοχής προβλημάτων (helpdesk) 4
Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη Εφαρμογών Υπεύθυνος Ανάλυσης, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Εφαρμογών 2
  Αναλυτές / Προγραμματιστές 13
  Υπεύθυνος Διαχείρισης ΒΔ 1
Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης Υπεύθυνος κέντρου διανομής και υποστήριξης 13
  Τεχνικοί Υποστήριξης Δικτύου 26
Νομική Υποστήριξη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 1
Μετάπτωση Δεδομένων Τεχνικός Μετάπτωσης Δεδομένων 4
Διαχείριση Υπολογιστικού Νέφους Διαχειριστής Υπολογιστικού Νέφους 1
  Τεχνικοί Υπολογιστικού Νέφους 4
Δημοσιοποίηση και Προβολή Σύμβουλος δημοσιοποίησης και προβολής έργου 2
Εκπαίδευση Σύμβουλοι Εκπαίδευσης 2
Ειδικοί Επιστήμονες Γεωπόνος (Εδαφολόγος) 1
  Γεωπόνος (Φυτοπαθολόγος) 1
  Γεωπόνος (Εντομολόγος) 1
  Γεωπόνος (Ειδικός Άρδευσης) 1
Σύνολο: 136

Για την κάλυψη των παραπάνω ρόλων απαιτείται η ένταξη στην ομάδα έργου 90 στελεχών τουλάχιστον. Στελέχη που καλύπτουν περισσότερους από έναν ρόλους, απαιτείται να διαθέτουν τη μέγιστη εργασιακή προϋπηρεσία και επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται κατ’ ελάχιστο από τους ρόλους αυτούς. Στη περίπτωση που κάποιοι ρόλοι απαιτούν ειδική εμπειρία / προσόντα, τότε αυτά θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από το συγκεκριμένο στέλεχος. Οι ρόλοι Υπευθύνου Έργου, Αν. Υπεύθυνου Έργου, Επιστημονικού Υπεύθυνου και Υπεύθυνου Ποιότητας και Ασφάλειας δεν είναι δυνατόν να συνδυαστούν με άλλους ρόλους.»

Επιπλέον στο άρθρο 2.3 της διακήρυξης που περιλαμβάνει τα Κριτήρια Ανάθεσης προβλέπεται ότι:

«2.3.1  Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Ομάδα Α Τεχνολογική Επάρκεια Κάλυψης Τεχνολογικών Προδιαγραφών Έργου  
Α.1 Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο 20%
Α.2 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Σταθμών Συλλογής Δεδομένων 30%
Α.3 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών πλατφόρμας συλλογής, επεξεργασίας και Διάθεσης Περιβαλλοντικών Δεδομένων 30%
Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Α : 80%
Ομάδα Β Προδιαγραφές Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
Β.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Δημοσιοποίησης, Τεχνικής Υποστήριξης, μετάπτωσης και εκκαθάρισης δεδομένων και νομικής υποστήριξης έργου. Υπηρεσίες & Υποδομές Φιλοξενίας 5%
Β.2 Υπηρεσίες ολοκληρωμένης συλλογής δεδομένων ευφυούς γεωργίας και αξιολόγηση αντικτύπου 5%
Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Β : 10%
Ομάδα Γ Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Γ.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (φάσεις, παραδοτέα, ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα) – Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης έργου (Διαχείριση Έργου, Διασφάλιση Ποιότητας κλπ.) 5%
Γ.2 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου – Οργάνωση Έργου – Τεχνογνωσία και Εμπειρίες Ομάδας Έργου 5%
Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας Ομάδας Γ : 10%
Άθροισμα Συνόλου Συντελεστών Βαρύτητας : 100%

Η απαίτηση της διακήρυξης να κατατεθούν από τους υποψήφιους αναδόχους βιογραφικά σημειώματα για κάθε μέλος της ομάδας έργου και όχι μόνο των διευθυντικών στελεχών, όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ του Ν. 4412/2016, Μέρος ΙΙ: Τεχνική Ικανότητα (περίπτωση στ΄- «αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης») παραβιάζει ευθέως το πρώτον το Ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας η οποία έχει την έννοια ότι μια αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να απαιτεί δυσανάλογες και υπερβολικές τεχνικές, επαγγελματικές ή χρηματοοικονομικές ικανότητες κατά την επιλογή των υποψηφίων.

Τέλος σε πλήρη καταστρατήγηση του Ν. 4412/2016, -ο οποίος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ, Μέρος ΙΙ: Τεχνική Ικανότητα, περίπτωση στ΄ ορίζει ότι η αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης γίνεται «…υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης»,- θέτει ταυτόχρονα ως κριτήριο βαθμολόγησης την τεχνογνωσία και εμπειρίες της Ομάδας Έργου (βλ. πίνακα άρθρου 2.3.1  περίπτωση Γ.2:

Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου – Οργάνωση Έργου – Τεχνογνωσία και Εμπειρίες Ομάδας Έργου 5%

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η διακήρυξη περιλαμβάνει όρους μη σύμφωνους με το Ν. 4412/2016 ο οποίος διέπει τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίοι παραβιάζουν σε κάθε περίπτωση την αρχή της αναλογικότητας και πρέπει να ακυρωθούν.

4ος ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ ν. 4412/2016

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται: «4. Οι τεχνικές προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα

Εν προκειμένω, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης του Ν. 4412/2016 απαιτείται από την διακήρυξη να προσφερθεί ανοικτό λογισμικό ελεύθερης χρήσης για κάποια υποσυστήματα λογισμικού, ενώ για άλλα δεν ζητείται κάτι αντίστοιχο. Επίσης ζητείται ιδιαίτερη μέθοδος κατασκευής του λογισμικού μέσω της χρήσης ενός εργαλείου αυτόματης παραγωγής κώδικα, το οποίο δεν προσφέρεται στο έργο, αλλά φωτογραφικά προσδιορίζεται ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για να παράξει ειδικά τμήματα του προσφερόμενου λογισμικού. Ειδικότερα στα άρθρα 3.2.2.2.3  και 3.2.2.2.7 της διακήρυξης προβλέπεται:

«3.2.2.2.3 Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει έτοιμο web-based λογισμικό ανοιχτού κώδικα  το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και παρακολούθηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μίας οντότητας όπως μεμονωμένοι παραγωγοί ή ομάδα παραγωγών. Το συγκεκριμένο λογισμικό θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και μηχανογράφησης σειράς δεδομένων που αφορούν:

•            το προφίλ της γεωργικής εκμετάλλευσης και αγροτεμαχίου,

•            την καταγραφή στοιχείων πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές πρακτικές κλπ.)

•            την καταγραφή στοιχείων επιτόπιων ελέγχων

•            τις εισροές / εκροές

Πέρα από τις φόρμες καταχώρησης πληροφορίας, το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει και τη δυνατότητα απεικόνισης γεωχωρικής πληροφορίας σε ενσωματωμένο χάρτη καθώς και  να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με ειδική εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablets μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η σύγχρονη καταχώρηση/εισαγωγή στοιχείων σχετικά τα παραπάνω, στο υποσύστημα αυτό.

Η προαναφερόμενη εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (native mobile application / hybrid application) θα πρέπει να προσφερθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου και να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες για την υποστήριξη βασικών εργασιών στο πεδίο. Ιδιαίτερης σημασίας στην επίτευξη της επιθυμητής λειτουργικότητας αποτελεί η δυνατότητα γεωχωρικής αποτύπωσης των αγροτεμαχίων σε χάρτη. Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα χρησιμοποιείται:

•            Κατά τη διαδικασία εδαφοληψίας για τη λήψη φωτογραφιών και στίγματος

•            Κατά τη διαδικασία παγιδοθεσίας και παγιδομέτρησης για τη καταγραφή των παρατηρήσεων σχετικά με αυτές (παροχή δυνατότητας λήψης φωτογραφίας και στίγματος)

•            Για τη καταγραφή και λήψη φωτογραφίας του φαινολογικού σταδίου

•            Κατά τη διαδικασία επιτόπιων παρατηρήσεων (συμπτώματα ασθενειών, εντομολογικές προσβολές κλπ.) για καταχώρηση ήχου, εικόνας, κειμένου, λήψη στίγματος και σύνδεσή τους με το φαινολογικό στάδιο της καλλιέργειας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να λειτουργεί σε δύο (2) πλατφόρμες εφαρμογών έξυπνων συσκευών (Android, iOS).

Σημειώνεται ότι το σύνολο των εφαρμογών του παρόντος υποσυστήματος, με την ολοκλήρωση τους, θα υπάγονται σε άδεια λογισμικού ανοικτού κώδικα αναφορικά με τη χρήση και την τροποποίηση τους και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή συνοδευόμενες από τον πηγαίο κώδικά τους.»

«3.2.2.2.7 Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων τηλεπισκόπησης

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, απαιτείται η ανάπτυξη υποσυστήματος το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και επεξεργασία εικόνων τηλεπισκόπησης που προέρχονται από δορυφόρους ή/και άλλα εναέρια μέσα εξοπλισμένα με σύστημα καταγραφής εικόνων. Η επεξεργασία των εικόνων θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαγωγή κατάλληλων δεικτών (π.χ. βλάστησης) που αφορούν στην καλλιέργεια, οι οποίοι θα οπτικοποιούνται με σκοπό την διευκόλυνση της αξιοποίησής τους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη κατάσταση της καλλιέργειας. Οι δείκτες αυτοί θα είναι προσβάσιμοι μέσω διαδικτυακού περιβάλλοντος χρήστη (user web interface).

Το συγκεκριμένο υποσύστημα απαιτείται να υποστηρίζει την περιοδική και απρόσκοπτη ενημέρωση οπτικών και radar (SAR) δεδομένων (εικόνων) που αφορούν την Ελληνική επικράτεια καθώς και τη σύγκριση της μεταβολής των δεικτών που προκύπτουν για τα αγροτεμάχια τόσο μέσα στη τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο όσο και μεταξύ διαφορετικών καλλιεργητικών περιόδων με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την κατάσταση των υπό εξέταση καλλιεργειών. Το υποσύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να παράγει νέα δορυφορικά προϊόντα (επεξεργασμένα δορυφορικά δεδομένα) τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την απόδοση διαχρονικής πληροφορίας σε αγροτεμάχια, η οποία σε συνδυασμό με τα δεδομένα που θα προέρχονται από το δίκτυο των σταθμών συλλογής δεδομένων θα δύναται να περιγράψει την κατάσταση της καλλιέργειας σε κάθε αγροτεμάχιο. Η πληροφορία που θα εξάγεται από τα επεξεργασμένα δορυφορικά δεδομένα θα προβάλλεται συνδυαστικά με άλλα δεδομένα και σε πραγματικό χρόνο μέσα από ένα φιλικό γραφικό περιβάλλον (UI).

Πιο συγκεκριμένα, το υποσύστημα απαιτείται να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί συνεχώς και με αυτόματο τρόπο τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές και εγχώριες πηγές (hubs) που διαθέτουν ανοικτά δορυφορικά δεδομένα. Θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί κατάλληλα έτσι ώστε να ανιχνεύει νέες δορυφορικές εικόνες από την αποστολή Sentinel-1 (δεδομένα SAR) και Sentinel-2 (οπτικά δεδομένα) που να αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια. Μόλις ο μηχανισμός ανίχνευσης εντοπίζει ότι υπάρχουν νέες δορυφορικές εικόνες, θα ξεκινά αυτόματα η μεταφόρτωση (download) των εικόνων στο σύστημα αποθήκευσης. Εν συνεχεία απαιτείται η ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την εξαγωγή των εικόνων, η οποία τελικά θα τοποθετεί τις ακατέργαστες εικόνες σε φακέλους στο σύστημα αποθήκευσης ανάλογα με την ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκουν. Μετά την επιτυχή απόκτηση των ακατέργαστων δορυφορικών εικόνων με αυτόματο τρόπο, απαιτείται η αξιοποίηση ειδικού μηχανισμού για την αναβάθμισή τους έτσι ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμες. Σε αυτό το στάδιο απαιτείται η χρήση κατάλληλου λογισμικού ανοιχτού κώδικα και ελεύθερης διάθεσης που να ενσωματώνει δοκιμασμένους αλγορίθμους οι οποίοι θα επενεργούν πάνω στην πρωταρχική εικόνα με σκοπό την αφαίρεση θορύβου, η οποία θα μειώνει τις επιδράσεις της ατμόσφαιρας και θα επιτρέπει τη σύγκριση διαχρονικών εικόνων διαφορετικών περιοχών. Παράλληλα, ειδικά για τη περίπτωση των οπτικών δεδομένων, απαιτείται η επεξεργασία των πρωταρχικών δορυφορικών εικόνων με σκοπό την αυτόματη εξαγωγή μασκών που υποδεικνύουν τη νεφοκάλυψη της εικόνας. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαιτείται να αξιοποιεί αλγορίθμους που είναι δοκιμασμένοι και ειδικά προσαρμοσμένοι στο δορυφόρο Sentinel-2.

Σκοπός της όλης επεξεργασίας και των διαδοχικών δορυφορικών προϊόντων που παράγονται, είναι η αυτόματη παραγωγή δεικτών βλάστησης (π.χ. NDVI, NDWI) για τον προσδιορισμό της κατάστασης της υγείας του φυτού. Για το λόγο αυτό, τα επεξεργασμένα προϊόντα θα πρέπει να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία, έτσι ώστε σε κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας να αποδοθεί μία αντιπροσωπευτική τιμή του δείκτη βλάστησης χρησιμοποιώντας πληροφορία από τις κατάλληλες πολυφασματικές μπάντες του δορυφόρου. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν ουσιαστικά άλλο ένα επίπεδο πληροφορίας το οποίο θα πρέπει να εξάγεται με αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες συναρτήσεις.

Ιδιαίτερης σημασία αποτελεί η δυνατότητα του συγκεκριμένου υποσυστήματος να αξιοποιεί και άλλους αλγορίθμους επεξεργασίας με μέριμνα ως προς την καταγραφή των παραμέτρων και της ακρίβειας  μετατροπής με χρήση μεταδεδομένων.

Για τη μεγιστοποίηση του βαθμού ευχρηστίας του συγκεκριμένου υποσυστήματος η πληροφορία θα πρέπει να διατίθεται οπτικοποιημένη. Η βασική οντότητα επεξεργασίας και παρακολούθησης είναι το αγροτεμάχιο, το οποίο έχει διανυσματικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά, ο ωφελούμενος επιλέγοντας το αγροτεμάχιο που τον ενδιαφέρει, θα πρέπει να είναι σε θέση να δει την πληροφορία που αποδίδεται σε αυτό με διαδραστικά γραφήματα που να δείχνουν την εξέλιξη της καλλιέργειας από χρονιά σε χρονιά. Η πληροφορία θα πρέπει να αφορά τόσο τους δείκτες βλάστησης, όσο και μετρήσεις που λαμβάνονται από τον εγγύτερο κόμβο (τηλεμετρικό σταθμό) του δικτύου σταθμών συλλογής δεδομένων, ή από άλλα δορυφορικά δεδομένα που να παρέχουν κρίσιμες παραμέτρους ανάπτυξης του φυτού (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία). Με τον τρόπο αυτό, οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φυτού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου»

Οι απαιτήσεις της διακήρυξης να προσφερθεί ανοικτό λογισμικό ελεύθερης χρήσης αντί να προβλέπεται ότι μπορεί να προσφερθεί οποιοδήποτε λογισμικό, κατάλληλο και λειτουργικό, για τα ως άνω υποσυστήματα καθώς και η προβλεπόμενη ιδιαίτερη μέθοδος κατασκευής του λογισμικού μέσω αποκλειστικά της χρήσης ενός εργαλείου αυτόματης παραγωγής κώδικα, το οποίο δεν προσφέρεται στο έργο, που κατευθύνει και οριοθετεί με συγκεκριμένο τρόπο τις δυνατότητες κατασκευής του, αποκλείοντας έτσι άλλες ιδιαίτερες μεθόδους κατασκευής του λογισμικού που θα μπορούσαμε να διαθέτουμε οι συμμετέχοντες, παραβιάζουν ευθέως την παράγραφο 4 του άρθρου 54 Ν. 4412/2016 καθώς και τις αρχές τις ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας οι οποίες διέπουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθούν.

5ος ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: ΑΣΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Στη σελίδα 31 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: «…Επιπλέον, δεδομένου ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την απαιτούμενη εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το παρόν έργο, απαιτείται–κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας των προσφορών των συμμετεχόντων– η επίδειξη της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ενός (1) σταθμού συλλογής δεδομένων, εκ των προσφερόμενων, από τον οποίο θα επιβεβαιώνεται η μέτρηση εδαφικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων. Κατά την παραπάνω επίδειξη, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει –σε πραγματικές συνθήκες και με τη παρουσία της αρμόδιας επιτροπής – να εγκαταστήσει τον σταθμό, να ελέγξει -επιτόπια- την ορθή λειτουργία του και να προσπελάσει διαδικτυακά τις μετρούμενες παραμέτρους του σταθμού μέσω του προσφερόμενου web-based λογισμικού παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας απαιτείται και η επίδειξη του συνόλου των υπό προμήθεια (έτοιμων) λογισμικών / εφαρμογών σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας. Η αδυναμία επίδειξης κάποιων εκ των παραπάνω, η δυσλειτουργία υλισμικού, υλικολογισμικού ή / και λογισμικού καθώς και γενικότερα η μη συμμόρφωση στις σχετικές προδιαγραφές κατά την επίδειξη, αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου.

Η συγκεκριμένη απαίτηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την έγκριση ή απόρριψη του υποψηφίου αναδόχου στο μετέπειτα στάδιο της αξιολόγησης. Η αδυναμία επίδειξης κάποιων εκ των παραπάνω, η δυσλειτουργία υλισμικού, υλικολογισμικού ή / και λογισμικού καθώς και γενικότερα η μη συμμόρφωση στις σχετικές προδιαγραφές κατά την επίδειξη, αποτελούν λόγο απόρριψης της προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου.

Η παραπάνω απαίτηση της διακήρυξης σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επιδείξει την διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας ενός σταθμού συλλογής καθώς και όλο το λογισμικό και τη σχετική λειτουργικότητα, αναφέρεται σε 4 διαφορετικά σημεία στη διακήρυξη (σελ. 31, σελ. 36, σελ. 38 και σελ. 77) με διαφορετική κατά περίπτωση στοχοθεσία αξιολόγησης: αλλού ως στοιχείο απόδειξης της επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας (αρά κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής), και αλλού ως στοιχείο on-off αξιολόγησης της τεχνικής λύσης, ενώ δεν καθίσταται σαφές αν ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδείξει κάποια οποιαδήποτε παραδεκτή τεχνική λύση που έχει υλοποιήσει στο παρελθόν, ή μόνο την συγκεκριμένη προσφερόμενη τεχνική λύση στο διαγωνισμό. Κατ΄ αυτό το τρόπο δημιουργείται ασάφεια στους υποψήφιους προσφέροντες κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας της διαδικασίας, η οποία συνεπάγεται ότι όλοι οι όροι και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια, με ακρίβεια και χωρίς αμφισημία στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, ώστε, αφενός, να παρέχουν σε όλους τους ευλόγως ενημερωμένους και επιδεικνύοντες τη συνήθη επιμέλεια διαγωνιζομένους τη δυνατότητα να κατανοούν το ακριβές περιεχόμενο των εν λόγω όρων και λεπτομερειών και να τους ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο και, αφετέρου, να καθιστούν δυνατό τον εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής αποτελεσματικό έλεγχο του αν οι προσφορές των διαγωνιζομένων ανταποκρίνονται στα κριτήρια που διέπουν την εν λόγω σύμβαση. (βλ. Δ. Ράικος/Ε. Βλάχου/Ε. Σαββίδη, Δημόσιες Συμβάσεις – Ν. 4412/2016 – Ερμηνεία κατ’ άρθρο, τόμ. 1, 1η έκδ., 2018, άρθρο 18, σελ. 148).

6ος ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Στη σελίδα 67 της διακήρυξης όπου καταγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της σύμβασης, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

« •        Σχεδιασμός και υλοποίηση της λύσης στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύπτει πλήρως τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού αγροτικού τομέα, και αποφυγή μεταφοράς έτοιμων λύσεων από το εξωτερικό».

Με την παραπάνω πρόβλεψη της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή παραβιάζει ευθέως την αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της αποφυγής των διακρίσεων. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της αποφυγής των διακρίσεων με βάση την εθνικότητα εμπεριέχεται στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ήδη ΣυνθΛΕΕ, άρθρο 10) και εξειδικεύθηκε στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: «η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως επιβάλλει παρόμοιες καταστάσεις να μην αντιμετωπίζονται κατά τρόπο διαφορετικό και διαφορετικές καταστάσεις να μην αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο, εκτός εάν κάτι τέτοιο δικαιολογείται αντικειμενικώς» (Βλ. C-34/03 σκ. 27 και πρβλ. Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Δεκεμβρίου 2004, Arnold André GmbH & Co. KG κατά Landrat des Kreises Herford, C-434/02, Συλλογή 2004 I-11825, σκ. 68 με την παρατιθέμενη σ’ αυτή νομολογία, και Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 14ης Δεκεμβρίου 2004, The Queen, C-210/03, Συλλογή 2004 I-11893, σκ. 70 με την παρατιθέμενη σ’ αυτή νομολογία.)

Με βάση τα ανωτέρω και ο παραπάνω όρος της διακήρυξης είναι μη νόμιμος καθώς παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, αφού με την πρόβλεψη ότι πρέπει να αποφεύγεται η μεταφορά έτοιμων λύσεων από το εξωτερικό είναι προφανές ότι η αναθέτουσα αρχή είναι αρνητικά διακείμενη απέναντι σε υποψηφίους που προέρχονται από άλλες χώρες, δημιουργώντας αναιτιολόγητα συγκριτικό μειονέκτημα σε βάρος τους.

ΕΠΕΙΔΗ έχω προφανές άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον να προσφύγω κατά της ως άνω διακήρυξης, καθώς δραστηριοποιούμαι στον γεωργικό τομέα (βλ. Καταστατικό), έχοντας αναλάβει και εκτελέσει σχετικά έργα, έχω λοιπόν προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον να συμμετέχω στην διαγωνιστική διαδικασία και να μου ανατεθεί το σχετικό έργο και υφίσταμαι άμεση, τόσο υλική όσο και ηθική βλάβη, από τους όρους της διακήρυξης που είναι καταχρηστικοί και παραβιάζουν την νομιμότητα της διαδικασίας, αποκλείοντας εκ προοιμίου της δυνατότητα συμμετοχής μου και ευνοώντας συγκεκριμένους υποψηφίους, έχοντας εξ αυτού του λόγου δικαίωμα να προσφύγω με κάθε πρόσφορο ένδικο βοήθημα ζητώντας την ακύρωσή της.

ΕΠΕΙΔΗ έλαβα γνώση της διακήρυξης την 05.03.2019, ήτοι μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ την 18.02.2019  και άρα η παρούσα μου ασκείται εμπρόθεσμα σύμφωνα με την παράγραφο 1(γ) του άρθρου 361 του Ν. 4412/2016, εντός της προβλεπόμενης 10ήμερης προθεσμίας από την τεκμαιρόμενη γνώση.

ΕΠΕΙΔΗ κατά τα ανωτέρω η προσφυγή μου είναι παραδεκτή, νομικά και ουσιαστικά βάσιμη.

(11) ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 Να γίνει δεκτή η προσφυγή μου στο σύνολό της.

Να ακυρωθεί η από 13.02.2018 διακήρυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. με την οποία προκηρύχθηκε Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα», προϋπολογισμού 25.000.000,00€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 31.000.000,00€), ως προς τους όρους αυτής που παραβιάζουν το Ν. 4412/2016.

(12) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Να διαταχθεί ως προσωρινό μέτρο η μη πρόοδος της διαδικασίας του διαγωνισμού και ειδικότερα να μην προχωρήσει η Αναθέτουσα Αρχή στην διενέργεια του διαγωνισμού, στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, την αξιολόγηση αυτών, την ανάδειξη αναδόχου και την υπογραφή σχετική σύμβασης, μέχρι την έκδοση απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της παρούσας Προδικαστικής Προσφυγής, ή άλλως, να οριστούν όποια μέτρα κρίνει κατάλληλα η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

(13) ΔΗΛΩΣΗ

 Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Προσφυγή καθώς και όλα τα επισυνημμένα έγγραφα είναι αληθή και ορθά.

__________________________________                                                              Ημερομηνία  08.03.2019
Υπογραφή Προσφεύγοντος                                                                                        

Παύλος Σατολιάς

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

e-ea.gr

Εκδήλωση – αφιέρωμα στην Αγρινιώτισσα Ευανθία Γκινοπούλου