Ναύπακτος: Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στην Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς

Ναύπακτος: Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στην Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς

Με 15 θέματα το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφιλοχίας