Ναυπακτία: Τελευταία διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της παρούσας περιόδου

Με μια διπλή συνεδρίαση αυτή την Τετάρτη 21.8.2019,συνέρχεται για τελευταία φορά την παρούσα δημοτική περίοδο το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας.

Η πρώτη ειδική συνεδρίαση ξεκινά στις 19.30 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.  (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Ακολουθεί η τακτική συνεδρίαση στις 19.45 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Χάραξη –
  δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία». (εισηγητής κ.
  Καρακώστας)
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση
  δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Δυτική Ναυπακτία». (εισηγητής κ.
  Καρακώστας)
 3. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του
  έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις
  αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων τοπικών κοινοτήτων Κλεπάς και
  Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» – Υποέργο 2ο : «Έργα
  αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Περίστας
  Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ.
  Καρακώστας)
 4. Έγκριση απολογισμού- ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου
  Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
  (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
 6. Διαγραφές παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς
  Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
 7. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης µε τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ &
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
  ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5045520
  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής κ.
  Σιαμαντάς)
 8. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του
  Ν.4555/2019 για την διενέργεια μεταφορών μελών του ΚΑΠΗ στην ΑΙΔΗΨΟ
  (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Σκουπίδια Λευκάδας: «Oι κάτοικοι Παλαίρου – Πογωνιάς δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε χωματερή»