Ναυπακτία: Ενημέρωση για τους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ενημερώνονται οι ωφελούμενοι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν επιλεγεί στους  Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ναυπακτίας μέσω της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2019-2020, ότι από την Δευτέρα 2-9-2019 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ η ειδική εφαρμογή για το ερωτηματολόγιο εισόδου, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν, να εκτυπώσουν την σχετική βεβαίωση και να την προσκομίσουν στο Σταθμό  που έχουν επιλέξει  το αργότερο έως τις 3-9-2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν θα  συμπληρωθούν τα στοιχεία της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θα θεωρείται έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η αξία τοποθέτησης (voucher).

Επίσης οι μητέρες των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ναυπακτίας μέσω της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (2018-2019)  θα πρέπει υποχρεωτικά και άμεσα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους και να  συμπληρώσουν -εφόσον μέχρι στιγμής δεν το έχουν  πράξει- την ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ για το ερωτηματολόγιο εξόδου.

Τέλος η πληρωμή ενοικίων… στο χέρι – Υποχρεωτικά μέσω τραπέζης