Μπαίνει και η Εξισωτική Αποζημίωση

Θα καταβληθούν  239.164.239,68 ευρώ σε 389.107 δικαιούχους

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν από εχθές οι πίνακες Εγκεκριμένων (Παραδεκτών Αιτήσεων) και Απορριπτομένων (Μη Παραδεκτών Αιτήσεων) οπότε, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ,  το αργότερο μέχρι αύριο εκτελείται η πληρωμή από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Για το υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» θα διανεμηθεί το ποσό των 153.163.567,89 ευρώ σε 217.651 δικαιούχους, και για το υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» θα διανεμηθεί το ποσό των 86.000.671,79 ευρώ σε 171.456 δικαιούχους. Για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http:www.opekepe.gr) και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη».

e-ea.gr

Αιτωλοακαρνανία: Καταβολή αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους