Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του αρδευτικού έργου Μυρτιάς στον Δήμο Θέρμου

Μια χρόνια εκκρεμότητα σχετικά με τη λειτουργία και τη διοίκηση του αρδευτικού έργου Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου, τακτοποιήθηκε μετά από επίσκεψη του Δημάρχου Θέρμου Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σταύρου Αραχωβίτη.

Αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν να εκδοθεί η υπ’αρ. 15/3514/9-1-2019 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχωβίτη και του υφυπουργού Βασιλείου Κόκκαλη και να μεταβιβαστεί στον Δήμο Θέρμου η διοίκηση, συντήρηση και λειτουργία του εν λόγω αρδευτικού έργου.

Η ωφέλεια για τον κάμπο της Μυρτιάς θα είναι μεγάλη, αφού πλέον με έξοδα του Δήμου Θέρμου θα συντηρείται το δίκτυο άρδευσης ενώ θα προσλαμβάνονται υδρονομείς και η είσπραξη οφειλών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των εσόδων  δήμων και κοινοτήτων. Εξασφαλίζεται χαμηλό ανταποδοτικό τέλος για τους καλλιεργητές και συνέπεια αυτής της απόφασης είναι το έργο να λειτουργεί με νόμιμη υπόσταση, κανονικότητα και μεγάλη ωφέλεια για τους αγρότες μας.

Η καλή λειτουργία του αρδευτικού έργου της Μυρτιάς θα δώσει καλύτερες δυνατότητες εκμετάλλευσης των κτημάτων, θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη παραγωγή και θα   ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνση κάθε καλλιεργητή.

Ο Δήμαρχος Θέρμου Σπυρίδων Κωνσταντάρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που ταλαιπωρούσε τους καλλιεργητές, τους στερούσε  την επάρκεια άρδευσης όλων των κτημάτων και τους επιβάρυνε δυσανάλογα οικονομικά κατά στρέμμα.

Στο πλευρό των Εκπαιδευτικών η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Αγρινίου